best email marketing powered by FreshMail

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera jest Orkiestra Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie, 03-849 przy ul. Grochowskiej 272 (Sinfonia Varsovia).


Jako osoba fizyczna masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, aktualizacji swoich danych, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia zakresu przetwarzania danych, poproszenia o przeniesienie tych danych do innego Administratora, zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych oraz niegodzenia się na profilowanie Twoich danych.


Więcej szczegółów na temat przysługujących Ci praw znajdziesz w naszej Polityce Prywatności


  • Potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności.
  • Oświadczam, iż zapoznałem się z Instrukcją Newslettera
  • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sinfonia Varsovia w celu otrzymywania Newslettera.