EN

Formularz zgłoszeniowy

Informacje ogólne

Data zgłoszenia

Wykształcenie

Doświadczenie zawodowe

Uwagi dodatkowe

Administratorem danych osobowych jest Orkiestra Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie, 03-849 przy ul. Grochowskiej 272 (Sinfonia Varsovia).


Jako osoba fizyczna masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, aktualizacji swoich danych, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia zakresu przetwarzania danych, poproszenia o przeniesienie tych danych do innego Administratora, zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych oraz niegodzenia się na profilowanie Twoich danych.


Więcej szczegółów na temat przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności