bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.10.2008, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana treści - wstawiono preambułe nowego Statutu

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Orkiestry Sinfonia Varsovia jest:

 1. prezentacja, kultywowanie oraz upowszechnianie narodowego i światowego dorobku muzycznego
 2. edukacja muzyczna i wychowanie dzieci i młodzieży jako przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej
 3. tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentów i twórczości muzycznej
 4. promocja Warszawy i jej dorobku kulturalnego
 5. współorganizacja i realizacja Festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu i innych festiwali
 6. utworzenie i realizacja stałego sezonu artystycznego orkiestry Sinfonia Varsovia w Warszawie

Dla realizacji w/w celów Orkiestra:

 1. organizuje koncerty symfoniczne i kameralne
 2. realizuje nagrania radiowe, telewizyjne, fonograficzne i video, filmy oraz inne formy zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu , wydaje płyty audio i video oraz inne nośniki obrazu i dźwięku, w tym również w przestrzeni internetowej
 3. angażuje artystów wykonawców krajowych i zagranicznych
 4. współpracuje ze szkolnictwem artystycznym w zakresie właściwego kształcenia nowych kadr artystycznych, a także organizuje kursy, szkolenia, seminaria
 5. opracowuje, publikuje, rozpowszechnia wydawnictwa drukowane i multimedialne z zakresu swojej działalności
 6. współdziała z organizacjami społecznymi działającymi w dziedzinie kultury, a także z ośrodkami naukowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami twórczymi
 7. prowadzi własną działalność impresaryjną lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji


Opublikował: Janusz Czyżewski
Publikacja dnia: 18.10.2008
Podpisał: Janusz Czyżewski
Dokument z dnia: 18.10.2008
Dokument oglądany razy: 5 338