bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: z powodu:

Przebudowa budynków nr 4a i 4b na terenie przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie na potrzeby sali wykładowej ćwiczeń i prób wraz z zapleczem dla Orkiestry Sinfonia Varsovia

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Zakres prac obejmuje:
- roboty rozbiórkowe ścian murowanych, stropów prefabrykowanych auli, schodów
widowni, ścianek działowych, kominów murowanych, demontaż instalacji gazowej;
- dostosowanie budynku 4a i 4b na potrzeby sali wykładowej, sali ćwiczeń i prób dla
orkiestry, w tym roboty ogólnobudowlane, wymiana instalacji elektrycznych,
- roboty instalacji sanitarnych: wod-kan, co, ct i wentylacji mechanicznej.
Wskazane w projektach nazwy własne należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza
się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne będą traktowane
materiały o parametrach technicznych nie gorszych niż podane przez zamawiającego i
spełniające wymagania określone w przedmiocie zamówienia.

Komplet dokumentów dostępny jest pod adresem:

bip/pliniek/file/komplet%20dokumentow%20przetarg%202-2010.zip

Opublikował: Janusz Czyżewski
Publikacja dnia: 14.12.2010 16:47
Dokument oglądany razy: 913
Podlega Ustawie