bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Archiwum przesłuchań

17,18,19 grudnia 2009

Dyrekcja Orkiestry Sinfonia Varsovia
ogłasza przesłuchania na następujące stanowiska:

- flet
- obój
- trąbka
- zastępca lidera II skrzypiec
- skrzypek tutti
- zastępca lidera wiolonczel

Data przesłuchań: 17,18,19 grudnia 2009

Orkiestra zapewnia akompaniatora.

Zgłoszenia (CV, list motywacyjny) należy przesyłać pocztą na adres biura orkiestry: Orkiestra Sinfonia Varsovia, PKiN Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: przesluchania@sinfoniavarsovia.org w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2009 roku.

Dyrekcja orkiestry zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchania wybranych kandydatów. Osoba zakwalfikowana do przesłuchań otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje (datę, godzinę i miejsce przesłuchania).

Regulamin przesłuchań oraz materiały nutowe są dostępne na stronie internetowej: www.sinfoniavarsovia.org lub w biurze orkiestry: PKiN, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 22 582 70 90.

REGULAMIN PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH
DLA MUZYKÓW DO ORKIESTRY SINFONIA VARSOVIA

Do I etapu muzyk stroi instrument do tunera – wys. stroju 442 Hz.
W czasie trwania I etapu – dla zachowania anonimowości – muzyk nie może stroić instrumentu, rozmawiać i czynić czegokolwiek, co zdradziłoby jego tożsamość.
Kolejność – wg wylosowanego w grupie numeru.

I etap - utwory solowe (za kotarą)
Kolejność wykonywanych utworów:
Skrzypce: Mozart, Bach, koncert romantyczny (koncertmistrz),
utwór dowolny (lider, z-ca lidera, muzyk solista)
Wiolonczele: Haydn, Bach, koncert romantyczny lub współczesny (lider, z-ca lidera)
Flety: Mozart, Vivaldi
Oboje: Mozart, Saint-Saens
Trąbki: Haydn, Honegger

kandydaci na koncertmistrza t ca 30 min
kandydaci na lidera, z-cę lidera, muzyka solisty, muzyka tutti t ca 20 min

Prowadzący może, wg uznania, w każdym momencie przerwać produkcję artystyczną kandydata

II etap - materiały orkiestrowe oraz utwór a vista (z literatury orkiestrowej)
Prowadzący może, wg uznania, w każdym momencie przerwać produkcję artystyczną kandydata

III etap - kandydaci na koncertmistrza
- samodzielne prowadzenie próby orkiestry
- 1 utwór a vista
- 1 utwór przygotowany uprzednio
Terminy prób ustalane z kandydatami oddzielnie.

Punktacja od 1 do 25 punktów
Przesłuchanie na stanowisko muzyka etatowego tutti: uzyskanie w I etapie minimum 20 punktów uprawnia kandydata do udziału w II etapie.
Przesłuchanie na stanowisko koncertmistrza, II koncertmistrza, lidera grupy i zastępcy lidera grupy oraz muzyka solisty: uzyskanie w I etapie minimum 22 punktów uprawnia kandydata do udziału w II etapie.

Przesłuchanie dla na muzyka doangażowanego (freelance): uzyskanie w I etapie minimum 18 punktów uprawnia kandydata do udziału w II etapie.

O ostatecznym wyniku przesłuchania decyduje średnia arytmetyczna z I i II etapu.

Jury: pp.
Przewodniczący: Janusz Marynowski
Jakub Haufa, Jerzy Klocek, Zbigniew Płużek, Zbigniew Wytrykowski, Artur Paciorkiewicz, Krzysztof Mróz, Andrzej Krzyżanowski, Aleksander Romański, Roman Sykta, Marek Żwirdowski, Maria Machowska, Artur Gadzała, Grzegorz Stachurski, Katarzyna Drzewiecka, Michał Sobuś, Bolesław Słowik, Paweł Szczepański, Łukasz Turcza, Grzegorz Kozłowski.
Artur Konowalik – Sekretarz
Janusz Czyżewski – inspektor

Obecność etatowych muzyków Orkiestry – „smyczkowców” na przesłuchaniach do grupy smyczków oraz sekcji dętej na przesłuchaniach do grupy instrumentów dętych – obowiązkowa.
Prawo głosu mają tylko osoby obecne na obu (I i II) etapach przesłuchania.

Ostateczną decyzję dotyczącą wyników przesłuchania podejmuje Jury.
Decyzję o zatrudnieniu muzyka podejmuje Dyrektor Naczelny orkiestry.

Kolejność – ustalana w drodze losowania

sprawy organizacyjne - Janusz Czyżewski
Tel. +48 22 582 70 90
e-mail: przesłuchania@sinfoniavarsovia.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 marca 2011

Dyrektor Naczelny Janusz Marynowski - Orkiestra Sinfonia Varsovia
ogłasza konkurs na stanowisko lidera II skrzypiec

Przesłuchania odbędą sie w dniu 26 marca 2011r. (sobota) w AULI Technikum d. Kolejówka w Warszawie (02-353), ul. Szczęśliwicka 56.

Początek przesłuchań o godz. 10,00.

informacje i zgłoszenia wraz z CV w biurze Orkiestry Sinfonia Varsovia Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, IX p. pok. 906.

Kontakt: Janusz Czyżewski +48 22 582 70 90, +48 602 601 111 przesluchania.konkurs@sinfoniavarsovia.org,


UWAGA! Termin składania aplikacji upływa w dniu 11 marca 2011r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JANUSZ MARYNOWSKI
dyrektor Orkiestry
Sinfonia Varsovia

ogłasza
KONKURS

na stanowiska:
lider II SKRZYPIEC
lider KONTRABASÓW
I / III WALTORNIA

Przesłuchania odbędą się w dniach 3-5 czerwca 2014 roku.

UWAGA! Termin składania zgłoszeń: do 5 maja br.

formularz zgłoszeń do pobrania na stronie Orkiestry

Informacje i zgłoszenia wraz z CV w biurze
Orkiestry Sinfonia Varsovia
ul. Grochowska 272, 03 – 849 Warszawa
e-mail: konkurs@sinfoniavarsovia.org
kontakt: Janusz Czyżewski +48 22 582 70 90
+48 602 601 111
Magdalena Todynek - Jabłońska +48 22 582 70 92
+48 602 405 881


Uwaga!
1. Dyrekcja orkiestry zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchania wybranych kandydatów.
Osoba zakwalifikowana do przesłuchań otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje (datę, godzinę i miejsce przesłuchania).
2. Orkiestra zapewnia akompaniatora.Opublikował: Janusz Czyżewski
Publikacja dnia: 30.10.2019
Podpisał: Janusz Czyżewski
Dokument z dnia: 30.10.2019
Dokument oglądany razy: 4 554