Dni Fotografii Alternatywnej

Dni Fotografii Alternatywnej

Festiwal Dni Fotografii Alternatywnej"
20.08 – 17.09.2018
Orkiestra Sinfonia Varsovia
ul. Grochowska 272
wstęp wolny

 

Warszawa od początku XX wieku była silnym ośrodkiem fotograficznym. Mieszkało i pracowało tutaj duże grono najwybitniejszych polskich artystów fotografików rożnej narodowości (polskiej, ukraińskiej, żydowskiej, rosyjskiej). Nie było szkół fotograficznych – dlatego zgłębianie i rozwijanie tajników poszczególnych technik realizowane było na zasadzie zaawansowanego samouctwa, eksperymentów, dzielenia się doświadczeniami z innymi fotografami. Pozyskana wiedza i umiejętności przekazywane były młodym twórcom w relacji mistrz – uczeń. Techniki wypracowane przez warszawskich twórców są bezcennym dorobkiem kultury polskiej. Posiadają wyjątkowe walory estetyczne i bezcenną wartość archiwalną. Niestety współczesna łatwość fotografowania cyfrowego powoduje zapominanie o technikach dawnych. Odchodzą kolejni twórcy, techniki stają się zagrożone odejściem w zapomnienie.

W ramach współpracy z partnerem ostatniej edycji Warsaw Photo Days – Sinfonia Varsovia, wypracowano inicjatywę stworzenia nowego wydarzenia fotograficznego.
Podczas Dni Fotografii Alternatywnej odbędzie się 5 warsztatów z 5 technik archaicznych o wyjątkowych walorach artystycznych i plastycznych. Podczas warsztatów zastosowana zostanie stara technika pracy w relacji mistrz – uczeń. Każdej z technik uczyć będzie wybitny twórca, który zadba zarówno o przekazania uczestnikom tajników warsztatu, ale także zadba o jego rozwój artystyczny i o jak najlepsze wykonanie zadań fotograficznych.

„W Polsce od lat obserwujemy duże zainteresowanie alternatywnymi i archaicznymi technikami fotografii dawnej. Niestety techniki te ulegają stopniowemu zapomnieniu, jest coraz mniej możliwości poznania ich tajników i osobistego kontaktu z pracujących w ich obszarze artystami. Warszawski klimat życia artystycznego w pracowniach mistrzów powoli odchodzi w zapomnienie. Dlatego realizacja festiwalu stanowi okazję do przypomnienia ginących technik będących dorobkiem warszawskiego środowiska przedwojennych fotografów oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej i interpretacji artystycznej kompleksu Sinfonia Varsovia i jego najbliższej okolicy” – mówi Jolanta Rycerska, kurator festiwalu.

Warsztatom towarzyszyć będą 4 spotkania autorskie z artystami posługującymi się archaicznymi technikami, którzy opowiedzą o tajnikach swojego warsztatu.

Pierwsze spotkanie autorskie – Heliograwiura, próba wyjścia poza reprodukcję fotografii – poprowadzi Maciej Plewiński, który opowie historię swojego spotkania z techniką heliograwiury. „To prof. Andrzej Pietsch, u którego robiłem dyplom z technik wklęsłodrukowych zaproponował mi w 1982 roku asystenturę pod warunkiem, że "zrewitalizuję" technikę heliograwiury. Po kilku miesiącach prób i doświadczeń to się w końcu udało i przez kilka lat uczyłem tej techniki obok tradycyjnych technik druku wklęsłego.” – opowiada artysta. Podczas spotkania, uczestnicy spotkania będą mogli zobaczyć z bliska odbitki grafik oraz matrycę miedzianą. Odbędzie się ono 22 sierpnia o godzinie 18:00 w auli Orkiestry Sinfonia Varsovia przy ulicy Grochowskiej 272

Chętnych do udziału w warsztatach zapraszamy do zgłoszenia się poprzez przesłanie na adres dfa@zpaf.pl nazwy warsztatu, w którym zechcieliby uczestniczyć. Zgłoszenia możliwe są do 26 sierpnia lub do zapełnienia list. W każdym warsztacie udział może wziąć 12 osób.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
 

Harmonogram festiwalu:
20.08 wernisaż wystawy "Piętno techniki" (19:00)
22.08 spotkanie autorskie Macieja Plewińskiego (18:00)
28.08 spotkanie autorskie Konrada Pollescha (19:00)
29-31.08 warsztaty GUMA CHROMIANOWA
prowadzący: Konrad Pollesch
3-4.09 warsztaty CYJANOTYPIA
prowadzący: Łukasz Gietka i Greg Ostrowski
5.09 spotkanie autorskie Andrzeja Wiktora (19:00)
6.09 warsztaty GUMOLEJ
prowadzący: Andrzej Wiktor
10.09 spotkanie autorskie Marcina Sudzińskiego i Romana Krawczenki (19:00)
11.09 warsztaty MOKRY KOLODION
prowadzący: Marcin Sudziński i Roman Krawczenko
12-13.09 warsztaty BRĄZ VANDYKE
prowadzący: Łukasz Gietka i Greg Ostrowski
17.09 wernisaż wystawy prac wykonanych na warsztatach

Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa
 

www.zpaf.pl