Spotkania po sąsiedzku

Z myślą o wychowankach okolicznych placówek edukacyjnych Sinfonia Varsovia zapoczątkowała w 2018 roku cykl krótkich koncertów, połączonych z rozmową o muzyce i instrumentach.  Organizowane w szkołach i ogniskach wychowawczych pod nazwą „Spotkania po sąsiedzku”, wydarzenia te umożliwiają młodzieży bliski kontakt z muzyką (występujący artyści znajdują się niemalże na wyciągnięcie ręki) i zachęcają do aktywnego włączenia się w przebieg koncertu: dzieci mogą zadawać pytania, prosić muzyków o powtórzenie wybranego fragmentu lub zmianę sposobu wykonania utworu, a czasem nawet wspólnie z nimi śpiewać i grać. Ze strony Sinfonii Varsovii w 40-minutowym spotkaniu uczestniczą zaproszeni artyści (od 2 do 8 osób) i osoba prowadząca.

Poznajmy się lepiej – muzyka i muzycy

Większość „Spotkań po sąsiedzku” odbywa się z udziałem muzyków Sinfonii Varsovii. Artyści prezentują przygotowane wcześniej utwory z repertuaru arcydzieł muzyki kameralnej – wybrane fragmenty mają  długość dostosowaną do możliwości percepcyjnych młodych słuchaczy. Z pomocą osoby prowadzącej dzieci chętnie włączają się w rozmowę na temat wysłuchanej muzyki – charakteru i sposobu skomponowania utworów, brzmienia instrumentów, czy czynności wykonywanych przez muzyków. Dzięki formie dialogu artystów z publicznością, młodzież z dużym zainteresowaniem poznaje muzykę klasyczną i dowiaduje się więcej o znajdującej się w niedalekim sąsiedztwie instytucji. Dotychczas podczas spotkań zaprezentowano utwory takich kompozytorów jak Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven, Feliks Mendelssohn, Dymitr Szostakowicz, Igor Strawiński, czy Krzysztof Penderecki. Czasami gośćmi wydarzeń są artyści innych specjalności: aktorzy, śpiewacy, tancerze lub wykonawcy muzyki etnicznej.

Poznajmy się lepiej – słuchacze

„Spotkania po sąsiedzku” to również okazja dla pracowników Sinfonii Varsovii, by poznać lepiej okoliczną społeczność. Dzieci są grupą najbardziej wymagających słuchaczy, którzy w otwarty sposób mówią o swoich odczuciach. Występ w szkole specjalnej lub ognisku wychowawczym potrafi stać się źródłem inspiracji i satysfakcji dla muzyków. Zdobycie uwagi młodzieży bywa wyzwaniem, ale wartościowa i wykonana z zaangażowaniem muzyka dość łatwo wywołuje entuzjazm i uśmiech wśród publiczności. Nawiązanie kontaktu z młodymi odbiorcami ułatwia także fakt, że wielu wychowanków pobliskich placówek edukacyjnych uczestniczy w organizowanych tam zajęciach muzycznych. Planując spotkania, Sinfonia Varsovia współpracuje z prowadzącymi zajęcia nauczycielami, w ten sposób uczniowskie zespoły mają możliwość włączenia się w program wydarzenia poprzez krótkie prezentacje.