Sinfonia Varsovia - Bolesław Słowik

Bolesław Słowik

rożek angielski w Sinfonii Varsovii od 1986 roku

W 1978 roku będąc na ostatnim roku studiów podjął pracę w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

W roku następnym 1979 otrzymał dyplom Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie oboju wykładowcy Karola Fiali.

Od września 1979 roku, po wcześniej zdanym egzaminie, zaczął pracować na stanowisku oboisty w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Stanowisko drugiego, a później pierwszego głosu, piastował do 1986 roku.

Od 1986 roku jest muzykiem etatowym orkiestry Sinfonia Varsovia.

Jest również wykładowcą Akademii Sinfonia Varsovia, projektu służącego doskonaleniu umiejętności gry muzyka orkiestrowego.

Za swoją działalność został odznaczony Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2015).