Sinfonia Varsovia - Grzegorz Kozłowski

Grzegorz Kozłowski bibliotekarz

II skrzypce w Sinfonii Varsovii od 1982 roku

Urodzony w Warszawie, naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku siedmiu lat.

Jest absolwentem warszawskich szkół muzycznych: Państwowej Szkoły Muzycznej nr 1 im. Oskara Kolberga, Państwowego Liceum Muzycznego nr 1 im. Karola Szymanowskiego,
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Studia wyższe odbył w klasie prof. Henryka Palulisa, zakończone dyplomem w roku 1975 z wynikiem celującym.

W okresie edukacji muzycznej brał udział w licznych konkursach szkolnych, których był laureatem.

Już w czasie studiów podjął współpracę z istniejącym przy Warszawskiej Operze Kameralnej zespołem Jerzego Maksymiuka,  jako muzyk kameralista i 1 września 1973 roku został zaangażowany w nim na stałe. W Polskiej Orkiestrze Kameralnej i orkiestrze Sinfonia Varsovia  pracuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Grzegorz Kozłowski poza grą na skrzypcach, pełnił w orkiestrze funkcje organizacyjne. Obecnie, będąc czynnym muzykiem, opiekuje się biblioteką nutową.

Został uhoronowany odznaczeniami Zasłużony Działacz Kultury (1985), Brązowy Krzyż Zasługi (1994), Zasłużony dla Kultury Polskiej (2004), Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2015).