Sinfonia Varsovia - Paweł Gadzina

Paweł Gadzina

II skrzypce w Sinfonii Varsovii od 1982 roku

Ukończył klasę skrzypiec w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie pod kierunkiem prof. Zenona Bąkowskiego, wybitnego pedagoga i wieloletniego koncertmistrza orkiestry Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Od 1977 roku związany z Polską Orkiestrą Kameralną Jerzego Maksymiuka – jedną z najbardziej cenionych orkiestr kameralnych w Europie i na świecie. Jako solista-kameralista dokonał wielu nagrań archiwalnych i płytowych obejmujących repertuar od muzyki barokowej po muzykę współczesną.

Odbył wiele tournée koncertowych występując z najznakomitszymi dyrygentami i solistami w niemal wszystkich prestiżowych salach koncertowych całego świata, wielokrotnie wykonując partie solowe i prowadząc sekcję II skrzypiec.

Obecnie kontynuuje działalność koncertową jako członek orkiestry Sinfonia Varsovia, która powstała w 1984 roku w oparciu o Polską Orkiestrę Kameralną z inicjatywy Franciszka Wybrańczyka i Lorda Yehudi Menuhina.

Został uhonorowany przez Ministrów Kultury odznaczeniami  Zasłużony Działacz Kultury (1985),  Zasłużony dla Kultury Polskiej (2004) oraz Brązowym Krzyżem Zasługi (2015).