Przesłuchania do orkiestry

Przesłuchania do orkiestry

Orkiestra Sinfonia Varsovia
dyrektor Janusz Marynowski  
ogłasza
konkurs na stanowiska:

ALTÓWKA tutti
WIOLONCZELA tutti

KONTRABAS tutti
WALTORNIA tutti / z obowiązkiem grania I głosu
KOTŁY / PERKUSJA

 

Przesłuchania: 1 – 8 kwietnia 2019
Termin składania zgłoszeń: 8 marca 2019

 

Przesłuchania do orkiestry

 

 

 

Sinfonia Varsovia - Przesłuchania do orkiestry