Warsztaty MUSETHICA

Warsztaty MUSETHICA

Trzy skrzypaczki, uczestniczki Akademii Sinfonia Varsovia, i ich mentorka, a zarazem koncertmistrz naszej orkiestry Anna Maria Staśkiewicz, wzięły udział w warsztatach Musethica, organizowanych w Berlinie w dniach 24–29 czerwca 2019 roku.

Musethica to program edukacyjny dla wyróżniających się młodych instrumentalistów, realizowany od 7 lat w 10 krajach świata. Jego kierownikiem artystycznym i współzałożycielem jest znany altowiolista urodzony w Izraelu Avri Levitan.

Ideą programu jest stworzenie kształcącej się muzycznie młodzieży możliwości kontaktu z publicznością – poprzez serię występów (przeciętnie 2–3 koncerty dziennie), poprzedzonych intensywnymi próbami z mentorem, młodzi artyści doświadczają, jak wielkie jest oddziaływanie muzyki wykonywanej na żywo. Proces edukacyjny – rozwój uważności na to, co grają inni członkowie zespołu, dostosowanie interpretacji do bieżącej reakcji słuchaczy – zachodzi samoistnie i to w tempie szybszym, niż podczas jakichkolwiek zajęć zawierających wskazówki słowne.

Co ważne, uczestnicy Musethiki najczęściej występują przed bardzo szczególną i nietypową dla sal koncertowych publicznością: przedszkolakami i uczniami szkół, więźniami, pacjentami szpitali psychiatrycznych, grupami wykluczonymi społecznie. Słuchaczom tym obce są uprzedzenia i postawa oceniająca, przeciwnie, reagują oni często w sposób spontaniczny i szczery, dając występującym naturalny feedback.

Tym razem Anna Maria Staśkiewicz, Karolina Gutowska, Emilia JarockaKatarzyna Denkiewicz-Stawujak zagrały koncerty m. in. w schronisku dla bezdomnych, więzieniu dla kobiet, więzieniu dla młodocianych przestępców, trzech różnych szpitalach psychiatrycznych, przedszkolu międzynarodowym, schronisku dla kobiet, kawiarni AA i w barze, gdzie regularnie odbywają się koncerty jazzowe. Finałowy występ miał miejsce w Instytucie Polskim w Berlinie. W ciągu sześciu dni trwania warsztatów Musethiki artystki zagrały 14 koncertów. W programie znalazła się m. in. muzyka polska: utwory Witolda LutosławskiegoGrażyny Bacewicz. Kompozycje Bacewicz pozwoliły zwrócić uwagę na przypadającą w tym roku 50. rocznicę śmierci kompozytorki.

Zazwyczaj program Musethica jest realizowany we współpracy z wyższymi uczelniami muzycznymi. Biorący w nim udział studenci muszą wykazać się najwyższym poziomem gry na instrumencie i zdobyć rekomendację rady artystycznej Musethiki. Po raz pierwszy do programu zaproszono uczestniczki akademii orkiestrowej, opierając się na przeświadczeniu o wysokich wymaganiach stawianych młodzieży objętej projektem Akademia Sinfonia Varsovia. Wspólne występy z doświadczoną artystką-mentorką, kontakt z niecodzienną publicznością, brak dystansu scena-widownia oraz żywa i szczera reakcja słuchaczy pozwoliły uczestniczkom warsztatów rozwinąć i wzmocnić kompetencje interpersonalne i umiejętność muzycznej współpracy – cechy tak istotne dla zawodu muzyka orkiestrowego.

Karolina Gutowska, absolwentka 6. edycji Akademii Sinfonia Varsovia, jest obecnie członkinią grupy skrzypiec w orkiestrze Sinfonia Varsovia. Emilia Jarocka to uczestniczka ostatniej, 7. edycji (zakończonej właśnie w czerwcu b.r.), a Katarzyna Denkiewicz-Stawujak weźmie udział w 8. edycji Akademii – początek projektu będzie miał miejsce w końcu sierpnia.

musethica.org

 

warsztaty Musethica oberwowała i notatkę sporządziła Malina Sarnowska