Wystawa WOKÓŁ PORTRETU

Wystawa WOKÓŁ PORTRETU
Zapraszamy na wystawę “Wokół portretu” w ramach 2. edycji Dni Fotografii Alternatywnej
 

wystawa czynna w dniach:

19 – 31 sierpnia 2019
w godz. 15:00 – 19:00

wernisaż
19 sierpnia godz. 18:00

Orkiestra Sinfonia Varsovia,  Budynek Główny
ul. Grochowska 272, Warszawa
wstęp wolny

Nadchodząca druga edycja Dni Fotografii Alternatywnej organizowanych przez ZPAFStudium Fotografii,  będzie atrakcją dla wszystkich tworzących w technikach archaicznych i alternatywnych.
Na otwierającej wystawie “Wokół portretu” zobaczymy cykle 20 autorów.

Wernisaż wystawy odbędzie się 19 sierpnia o godz. 18.00. W ostatnich dniach sierpnia będzie można wziąć udział w nieodpłatnych warsztatach pięciu technik zwieńczonych wystawą powarsztatową w Galerii Obok.

Wystawa “Wokół portretu” będzie okazją do obejrzenia cykli fotografii portretowych wykonanych przez autorów pracujących w technikach zwanych archaicznymi, bądź alternatywnymi, takich jak m. in.: guma dwuchromianowa, mokry kolodion, cyjanotypia, heliograwiura czy fotografia otworkowa. Elementem formalnym łączącym eksponowane na wystawie prace jest unikatowa plastyczna właściwość obrazu, wynikająca z użycia określonej metody wytworzenia każdej z prezentowanych fotografii. Każdorazowo właściwość ta jest na tyle silna, że wizualnie charakteryzuje obraz, stanowi swoiste “odkształcenie” powstałe na styku realnego, widzianego okiem artysty bohatera fotografii, a jego dwuwymiarowym przedstawieniem-interpretacją zapisanym na płaszczyźnie wytworzonego obrazu. 

Prezentowane prace nie są wynikiem poszukiwania przez fotografów obiektywizmu i realizmu w obrazowaniu modela. Przeciwnie – twórcy prezentowanych na wystawie prac wybierali techniki pozwalające na swoiste przetworzenie, a nawet odkształcenie fotografowanego obiektu na etapie jego rejestrowania bądź wytwarzania odbitki, w celu ukazania subiektywnej, często bardzo osobistej perspektywy służącej interpretacji osobowości portretowanych osób. Zastosowanie określonych środków i metod dało twórcom szansę na artystyczne wykorzystanie właściwości wizualnych i plastycznej charakterystyki każdej z technik w taki sposób, aby posłużyły one pogłębieniu siły przekazu wytworzonego obrazu, aby efekt wizualny został podporządkowany odzwierciedleniu założonych treści i emocji.

Wśród zaprezentowanych fotografii znajdują się prace współczesne, zaliczane do szeroko rozumianej kategorii portretu – zarówno nawiązujące do klasycznego kanonu poszukującego ideału formalnego piękna i harmonii w obrazie, jak i realizacje nastawione na przekaz emocjonalny, bardzo ekspresyjne, czasem wręcz niedopowiedziane, a poprzez to otwarte na interpretację ze strony widza.

Wszystkie zaprezentowane fotografie wykonane zostały w technikach alternatywnych w stosunku do powszechnej dziś fotografii cyfrowej, każda praca jest unikatowym i niepowtarzalnym dziełem wytworzonym osobiście przez autora.

Na wystawie zaprezentowane zostaną cykle następujących autorów: Anna Andrzejewska, Marek Gardulski, Andrzej Grudzień, Katarzyna Łata, Katarzyna Kalua Kryńska, Georgia Krawiec, Roman Kravchenko, Janusz Marynowski, Witold Marynowski, Greg Ostrowski, Konrad K. Pollesch, Robert Pranagal, Karina Ska, Wojciech Sternak, Marcin Szwaczko, Krzysztof  Ślachciak, Mag Turner, Rafał Warzecha, Magdalena Wdowicz-Wierzbowska, Andrzej Wiktor

kurator wystawy Jolanta Rycerska

organizator OW ZPAF, Studium Fotografii ZPAF

partner Orkiestra Sinfonia Varsovia

partner technologiczny BEIKS Machulski

dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2019