Antologia polskiej muzyki współczesnej 1939-1945 / CD 3