KOLĘDOWANIE NA GROCHOWSKIEJ

Orkiestra Sinfonia Varsovia
SV CD 015

2012

Performers

Chór Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Warszawie