14.12
Thursday / 14:30
2023
Free admission
14.12.2023
Thursday / 14:30

Sztuka ćwiczenia, czyli jak rozwinąć intuicję i inspirację? Wykład Avri Levitana – założyciela programu Musethica International

Sala im. Karola Szymanowskiego, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
off-premises
Free admission
Free admission

Podczas wykładu Avri Levitan – założyciel programu Musethica International – opowie o społecznym wpływie i roli koncertowania w kształceniu młodych muzyków.

MUSETHICA: metoda edukacyjna z wpływem społecznym

Musethica to metoda edukacyjna umożliwiająca wybranym zaawansowanym młodym muzykom oraz ich opiekunom doskonalenie umiejętności interpretacyjnych i dalszy rozwój inspiracji, umiejętności słuchania i zdolności muzycznych. Jest ona zakorzeniona w przekonaniu, że tworzenie muzyki jest aktem komunikacji między muzykami i publicznością, który nie może odbywać się w izolacji. Podstawą metody jest zapewnienie wybranym młodym muzykom codziennych okazji do występów w intensywnym okresie czasu, w towarzystwie doświadczonego nauczyciela. Zamiast koncertu będącego końcowym rezultatem zwykłego procesu edukacyjnego, w programie Musethica koncertowanie stają się integralną częścią tego procesu.

Ponad 85% koncertów programu odbywa się poza tradycyjnymi salami koncertowymi, przed publicznością, która zwykle nie ma kontaktu z muzyką klasyczną i która może nie mieć dostępu do tradycyjnych miejsc koncertowych. Odbywają się one w ośrodkach dla uchodźców, więzieniach, szkołach, przedszkolach, szpitalach, domach opieki, schroniskach dla bezdomnych, specjalnych placówkach edukacyjnych i wielu innych miejscach. Musethica ma silny i bezpośredni wpływ społeczny, zapewniając bezpłatne koncerty najwyższej jakości wykluczonym grupom społecznym, zamieniając domy kultury, sale szkolne i świetlice szpitalne w miejsca koncertowe, które są traktowane przez muzyków dokładnie tak samo, jak podchodziliby do koncertu w najbardziej prestiżowej sali z najbardziej wymagającą publicznością.

Nauka poprzez regularne spotkania z publicznością

Nauczenie młodego muzyka, jak stać się pomostem między tekstem muzycznym a uchem słuchacza, jest skomplikowanym i wymagającym zadaniem. Wymaga ono intensywnej uwagi w trakcie wieloletnich studiów na uniwersytecie, akademii czy w konserwatorium, tymczasem obecnie umiejętności tej poświęca się mało czasu.

Aby być pomostem między tekstem muzycznym a słuchaczem, potrzebny jest słuchacz –  tylko wówczas to równanie jest pełne i pozwala na pełną realizację interpretacji muzycznej. Podobnie, muzycy muszą regularnie spotykać się z publicznością, by w pełni opanować instrument. Dlatego też metoda Musethica łączy codzienne występy koncertowe z sesjami mentoringu i informacji zwrotnej.

Publiczność odgrywa szczególną rolę w tym procesie, ponieważ ludzie, którzy są mniej przyzwyczajeni do konwencji wykonywania muzyki klasycznej (w tym na przykład dzieci), swobodnie okazują swoje emocjonalne reakcje na muzykę – zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób. Takie bezpośrednie reakcje są rzadkim doświadczeniem dla muzyków i mogą pomóc im rozwinąć inspirację, umiejętność słuchania i zdolności muzyczne. Po każdym koncercie odbywa się dialog między muzykami a publicznością, aby jeszcze bardziej promować zaangażowanie publiczności i umiejętności słuchania muzyków.

Działania programu Musethica

Podstawową działalnością edukacyjną programu Musethica jest sesja, czyli tygodniowy kurs przeznaczony dla wyjątkowo utalentowanych młodych muzyków. Sesje składają się z 10-14 koncertów odbywających się w instytucjach społecznych i miejscach publicznych. Każda sesja ma spójną strukturę:

Tydzień rozpoczyna się od dwóch intensywnych dni przygotowawczych, podczas których młodzi muzycy otrzymują coaching od światowej sławy solistów lub profesorów, którzy służą jako tutorzy programu Musethica. W wielu przypadkach opiekun współpracuje z młodymi muzykami, tworząc zespół. Trzeciego dnia muzycy zaczynają koncertować dla lokalnej społeczności. Zazwyczaj grają 2-3 koncerty dziennie, zawsze w towarzystwie opiekuna, który zapewnia cenne informacje zwrotne i instrukcje między występami. Sesja kończy się publicznym występem w tradycyjnej sali koncertowej. Co ważne, wszystkie koncerty dla społeczności oferowane są bezpłatnie.

Niezależnie od miejsca – czy jest to tradycyjna sala koncertowa, czy przedszkole – ten sam repertuar jest prezentowany z niezachwianym szacunkiem i najwyższymi standardami artystycznymi. Muzycy nie dostosowują repertuaru do publiczności i nie potrzebują żadnych wyjaśnień; muzyka mówi sama za siebie. Po każdym koncercie publiczność ma okazję zaangażować się w dialog z muzykami, co sprzyja interakcji i pozwala wyjaśnić wątpliwości.

Oprócz regularnych sesji, Musethica organizuje coroczne festiwale muzyki kameralnej w Berlinie, Saragossie, Tel Awiwie i Bourg-en-Bresse. Festiwale te są wydarzeniami na dużą skalę, w których uczestniczy do 14 muzyków z całego świata, dając do 30 koncertów w różnych kontekstach społecznych w całej społeczności lokalnej.

Ponadto program Musethica ma wpływ na prestiżowe festiwale muzyki kameralnej, takie jak Zeist Music Days w Holandii, Schleswig-Holstein Musik Festival w Niemczech czy Gotland Chamber Music Festival w Szwecji oraz został włączony do programów studiów Uniwersytetu Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu.

W Polsce Musethica współpracuje z Sinfonią Varsovią od roku 2021. W ramach programu Akademia Sinfonia Varsovia odbyły się trzy sesje programu, angażując młodych uczestników programu. Muzycy Sinfonii Varsovii brali również udział w programie zarówno w charakterze tutorów, jak i jego uczestników.

 

FUNDATORZY PROGRAMU MUSETHICA

Altiwiolista Avri Levitan urodził się w Tel Awiwie w Izraelu w 1973 roku i rozpoczął swoją muzyczną podróż w wieku pięciu lat. Jego edukacja muzyczna rozpoczęła się w Rubin Academy of Music w Tel Awiwie pod okiem profesora Chaima Tauba, a następnie doprowadziła go do Conservatoire de Paris. W latach formacyjnych Avri Levitan miał przywilej studiowania pod okiem Pinchasa Zukermana, Pniny Salzman, Michaela Tree z Guarneri Quartet i Ivry Gitlisa. Mentorzy ci odegrali kluczową rolę w kształtowaniu jego muzycznej tożsamości.

Poza rolą wykonawcy, Avri Levitan poświęcił się wychowaniu kolejnego pokolenia muzyków. W wieku 25 lat został oddanym nauczycielem gry na altówce i muzyki kameralnej. W 2008 roku objął stanowisko profesora i dyrektora muzycznego programu smyczkowego w CIEC La Rioja w Hiszpanii, a od 2010 do 2018 roku zajmował stanowisko profesora altówki i muzyki kameralnej w Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA).

W trakcie swojej znakomitej kariery nauczycielskiej Avri Levitan opracował pionierską koncepcję mającą na celu zrewolucjonizowanie edukacji muzycznej przyszłych pokoleń muzyków. Musethica, organizacja założona przez Levitana w 2012 roku w Saragossie w Hiszpanii, dąży do włączenia większej liczby koncertów do edukacji muzycznej. Młodzi muzycy współpracują ze swoimi nauczycielami, aby wykonywać szeroką gamę koncertów, z których 85% odbywa się w instytucjach społecznych. Nadrzędnym celem Musethica jest włączenie tego modelu do programów studiów magisterskich w instytucjach muzycznych, a od tego czasu organizacja rozszerzyła swój zasięg na 12 krajów. Współpracuje z prestiżowymi instytucjami, takimi jak University of Music and Performing Arts Vienna, Jerusalem Academy of Music and Dance, Escuela Superior de Música de Cataluña w Barcelonie (ESMUC), Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Paris i Central Conservatory w Pekinie.

 

Carmen Marcuello jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Zarządzania Biznesem i Organizacji na Uniwersytecie w Saragossie. Specjalizuje się w zarządzaniu gospodarką społeczną i ocenie efektywności w nauczaniu. We współpracy z kilkoma profesorami z Wydziału Ekonomii i Biznesu stworzyła Laboratorium Ekonomii Społecznej, które koncentruje się na rozwoju i wspieraniu projektów przedsiębiorczości społecznej. Badanie organizacji ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej i wpływu społecznego było w centrum jej rozwoju badawczego. Od 2003 roku jest dyrektorem Grupy Badawczej GESES na Uniwersytecie w Saragossie. W latach 2008-2014 była dyrektorem Wydziału Zarządzania i Organizacji Biznesu.

Od 2016 r. jest dyrektorem Katedry Ekonomii Społecznej i Spółdzielczej. Od 2017 r. jest przewodniczącą Iberoamerykańskiego Obserwatorium Zatrudnienia, Gospodarki Społecznej i Spółdzielczości (OIBESCOOP) oraz wiceprzewodniczącą CIRIEC-Hiszpania. Jest członkiem Międzynarodowej Komisji Naukowej „Ekonomia Społeczna i Spółdzielcza” CIRIEC-International oraz Komisji Naukowej ds. Ekonomii Społecznej CIRIEC-Hiszpania. Jest również członkiem rady redakcyjnej czasopism Annals of Public and Cooperative Economics oraz Revista CIRIEC-España, Revista de la Economía Social, Pública y Cooperativa. Współpracuje jako ekspert w Komisji Specjalistycznej Obserwatorium Wolontariatu w Hiszpanii oraz w Programie Przedsiębiorczości Społecznej w Aragonii Aragońskiego Instytutu Rozwoju. Uczestniczyła w tworzeniu CEPES-Aragon i jest współzałożycielką stowarzyszenia Musethica, którego jest dyrektorem społecznym od 2012 roku. Zasiada w zarządzie Specjalnego Centrum Zatrudnienia, Arapack, oraz firmy Insertion Company, Mapiser, jako członek Rady Powierniczej Fundacji na rzecz Integracji i Zatrudnienia.