MIECZYSŁAW KARŁOWICZ Violin Concerto, Eternal Songs

BeArTon
CDB043-1944343

2008

Works

Mieczysław Karłowicz Violin Concerto Op.8 in A major
Mieczysław Karłowicz Symphonic Poem

Performers

Agata Szymczewska violin
Sinfonia Varsovia
Jerzy Maksymiuk conductor