MIECZYSŁAW KARŁOWICZ Violin Concerto, Eternal Songs

BeArTon
CDB043-1944343

2008

Utwory

Mieczysław Karłowicz Koncert skrzypcowy A-dur op.8
Mieczysław Karłowicz Poemat symfoniczny

Wykonawcy

Agata Szymczewska skrzypce
Sinfonia Varsovia
Jerzy Maksymiuk dyrygent