Anna Bednarska

Anna Bednarska dyrygent chóru

Anna Bednarska

Dyrygent i dyrektor artystyczny chóru Alla Polacca. Jest jednym z najbardziej wykształconych, doświadczonych, utytułowanych i wszechstronnych polskich dyrygentów chóralnych.

Ukończyła dyrygenturę chóralną na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Bogdana Goli (dyplom z wyróżnieniem) oraz śpiew solowy w Musikhochschule Lubeck w klasie prof. Ute Niss.

Umiejętności wokalne doskonaliła na kursach mistrzowskich prowadzonych przez Barbarę Schlick, Ingrid Kremling, Jadwigę Rappé, Esther de Bros. Uczestniczyła w seminariach chóralnych prowadzonych m.in. przez Philipa Lawsona, Andreasa Mohra, Christiane Wieblitz, Krzysztofa Szydzisza, Elżbietę Tworkowską, Alicję Szelugę, Markusa Landerera, Marka Gandeckiego oraz Agnieszkę Franków-Żelazny.

W czasie studiów rozpoczęła współpracę z Warszawskim Chórem Chłopięcym kierowanym przez Krzysztofa Kusiel-Moroza jako solistka oraz nauczyciel emisji głosu. Brała udział w wykonaniu licznych dzieł oratoryjno-kantatowych na scenach Filharmonii Narodowej i Teatru Wielkiego w Warszawie. Występowała w Holandii, Szwajcarii, Norwegii, we Włoszech i w Niemczech.

Współpracowała m.in. z orkiestrą Filharmonii Narodowej, Warsaw Chamber Orchestra, Kristiansand Kammerorkester, Sinfonia Varsovia , Concerto Avenna i Orkiestrą Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. J. Kiepury. Założyła w Hamburgu Chór Polskiej Misji Katolickiej. Prowadziła również dwa chóry żeńskie, biorące czynny udział w licznych koncertach i festiwalach chóralnych w północnych Niemczech.

W latach 2006-2010 pracowała jako kierownik chóru w Mazowieckiem Teatrze Muzycznym „Operetka” im. J. Kiepury w Warszawie przy spektaklach „Zemsta Nietoperza" J. Straussa w reżyserii Wiesława Ochmana i „Hrabina Marica" E. Kalmana w reżyserii Márty Mészáros, „Księżniczka Czardasza" I. Kalmana oraz „Wesoła Wdówka" F. Lehara. Przygotowała chór męski do prawykonania „Requiem Żołnierskiego" Marka Sewena, pod dyrekcją Sławomira Wróblewskiego (we współpracy z chórem Filharmonii Narodowej w Warszawie).

Posiada w swoim dorobku nagrania płytowe i radiowe. Koncertowała z Grzegorzem Turnauem i Józefem Skrzekiem.

Z Chórem Alla Polacca rozpoczęła swoją przygodę z muzyką. Tam stawiała pierwsze kroki jako solistka, występując na scenie w „Małym Kominiarczyku" oraz śpiewając partię altową w Stabat Mater G. B. Pergolesiego i Miserere J. A Hasse. Jej pierwszym nauczycielem śpiewu była Bożena Betlej.

Od 2010 roku pracowała z zespołem Alla Polacca jako dyrygent i specjalista od emisji głosu. W 2014 roku została jego dyrektorem artystycznym, a rok później założyła Fundację Alla Polacca Nova, która przejęła opiekę nad chórem.

Przygotowuje chórzystów do występów w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej oraz realizuje projekty edukacyjno-muzyczne z udziałem dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty chóralne dla dzieci i młodzieży w szkołach. Bierze udział w specjalistycznych kursach i konferencjach związanych z zagadnieniem emisji głosu i prawidłowym oddychaniem (m.in. kurs Der Erfahrbare Atem w Ilse+Middendorf-Institute w Berlinie). Jest wykładowcą emisji głosu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.