Dyrekcja i pracownicy

Dyrekcja

Janusz Marynowski

Janusz Marynowski

dyrektor
sekretariat@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 82
Aleksandra Kielan

Aleksandra Kielan

zastępca dyrektora ds. administracyjno-finansowych
aleksandra.kielan@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 82
Maciej Czeredys

Maciej Czeredys

zastępca dyrektora ds. inwestycji
maciej.czeredys@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 90

Impresariat

Blanka Gołaszewska

Blanka Gołaszewska

kierownik impresariatu
blanka.golaszewska@sinfoniavarsovia.org
imp@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 83
(+48) 602 474 665
Janusz Czyżewski

Janusz Czyżewski

główny specjalista ds. organizacji pracy orkiestry
janusz.czyzewski@sinfoniavarsovia.org
imp@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 60
(+48) 602 601 111
Marcin Gorayski

Marcin Gorayski

specjalista ds. organizacji wydarzeń artystycznych
marcin.gorayski@sinfoniavarsovia.org
imp@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 88
(+48) 885 554 398
Helena Lenkiewicz

Helena Lenkiewicz

specjalista ds. organizacji wydarzeń artystycznych
helena.lenkiewicz@sinfoniavarsovia.org
imp@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 85
(+48) 885 554 399

Dział edukacji

Malina Sarnowska

Malina Sarnowska

kierownik działu edukacji
malina.sarnowska@sinfoniavarsovia.org
edukacja@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 76
(+48) 885 554 320
Magdalena Todynek-Jabłońska

Magdalena Todynek-Jabłońska

główny specjalista ds. organizacji projektów kulturalnych
magdalena.todynek@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 78
(+48) 602 405 881
Anna Całusińska

Anna Całusińska

specjalista ds. edukacji
anna.calusinska@sinfoniavarsovia.org
edukacja@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 79
(+48) 502 243 322

Dział marketingu

Natalia Daca

Natalia Daca

kierownik działu marketingu
natalia.daca@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 70
(+48) 662 154 305
Nina Dobaczewska

Nina Dobaczewska

specjalistka ds. marketingu
nina.dobaczewska@sinfoniavarsovia.org
pr@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 71
(+48) 885 556 432
Wioleta Żochowska

Wioleta Żochowska

specjalistka ds. marketingu
wioleta.zochowska@sinfoniavarsovia.org
pr@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 73
(+48) 885 554 396
Aneta Karolonek

Aneta Karolonek

specjalista ds. obsługi widowni
aneta.karolonek@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 89
(+48) 885 556 433

Publikacje i wydawnictwa

Inga Szczerbińska

Inga Szczerbińska

główny specjalista ds. publikacji i wydawnictw
wydawnictwa@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 75
(+48) 502 243 293

Dział inwestycyjno-eksploatacyjny

Dorota Żurek

Dorota Żurek

główny specjalista ds. inwestycji
dorota.zurek@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 92
(+48) 502 243 311
Maciej Walczyna

Maciej Walczyna

główny specjalista ds. inwestycji
maciej.walczyna@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 91
(+48) 502 243 369
Robert Rolczyk

Robert Rolczyk

specjalista ds. eksploatacji
robert.rolczyk@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 93
/ (+48) 22 582 70 84
(+48) 662 153 201
Dariusz Kawecki

Dariusz Kawecki

st. konserwator

Dział finansowy

Sebastian Chochół

Sebastian Chochół

główny księgowy
finanse@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 96
Anna Filipowska

Anna Filipowska

zastępca głównego księgowego
finanse@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 98
(+48) 608 516 315
Małgorzata Zawadzka

Małgorzata Zawadzka

główny specjalista ds. finansowo-księgowych
finanse@sinfoniavarsovia.org
malgorzata.zawadzka@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 99
Grażyna Zaręba

Grażyna Zaręba

główny specjalista ds. finansowo-księgowych
finanse@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 97
Marta Pałaszewska

Marta Pałaszewska

główny specjalista ds. finansowo-księgowych
finanse@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 94

Dział organizacyjno-administracyjny

Katarzyna Mazerant-Żurawska

Katarzyna Mazerant-Żurawska

kierownik działu organizacyjno-administracyjnego
biuro@sinfoniavarsovia.org
katarzyna.mazerant@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 62
(+48) 885 554 397
Andrzej Majerski

Andrzej Majerski

zastępca kierownika działu organizacyjno-administracyjnego
biuro@sinfoniavarsovia.org
andrzej.majerski@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 61
(+48) 502 243 253
Paweł Szczepański

Paweł Szczepański

specjalista ds. organizacji pracy orkiestry
pawel.szczepanski@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 67
(+48) 694 163 414
Paweł Mieszczyński

Paweł Mieszczyński

kierownik zespołu technicznego
pawel.mieszczynski@sinfoniavarsovia.org
(+48) 885 556 434
Tomasz Nowakowski

Tomasz Nowakowski

technik sceny
(+48) 502 243 329
Maciej Stanisławczyk

Maciej Stanisławczyk

technik sceny
(+48) 502 243 355
Ryszard Dembicki

Ryszard Dembicki

logistyka

Sekretariat

Kornelia Kiszewska

Kornelia Kiszewska

specjalistka ds. organizacji sekretariatu
sekretariat@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 72
Milena Kaźmierska

Milena Kaźmierska

specjalista ds. organizacji sekretariatu
sekretariat@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 72

Dział osobowy

Bożena Kasiak

Bożena Kasiak

główny specjalista ds. osobowych
kadry@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 95
Barbara Menkus

Barbara Menkus

specjalista ds. kadr
kadry@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 66