Dyrekcja i pracownicy

Dyrekcja

Janusz Marynowski

dyrektor
sekretariat@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 82

Dorota Keller-Zalewska

zastępca dyrektora ds. organizacyjnych
dorota.keller@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 82

Maciej Czeredys

zastępca dyrektora ds. inwestycji i eksploatacji
maciej.czeredys@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 90

Anna Gmitrzuk

główny księgowy
finanse@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 98
(+48) 608 516 315

Dział programowy

Łukasz Strusiński

kierownik
lukasz.strusinski@sinfoniavarsovia.org
(+48) 502 243 293

Malina Sarnowska

współpraca programowa - edukacja
malina.sarnowska@sinfoniavarsovia.org

Impresariat

Blanka Gołaszewska

kierownik
blanka.golaszewska@sinfoniavarsovia.org
imp@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 83
(+48) 602 474 665

Mirosława Wachowska-Nowak

zastępca kierownika
mira.wachowska@sinfoniavarsovia.org
imp@sinfoniavarsovia.org
(+ 48) 22 582 70 76
(+ 48) 885 556 432

Dział produkcji i organizacji pracy artystycznej

Helena Lenkiewicz

kierowniczka
helena.lenkiewicz@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 85
(+48) 885 554 399

Barbara Guran-Szeląg

zastępca kierownika
barbara.guran@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 88
(+48) 885 554 398

Janusz Czyżewski

główny specjalista ds. organizacji pracy orkiestry
janusz.czyzewski@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 60
(+48) 602 601 111

Andrzej Majerski

główny specjalista ds. produkcji wydarzeń artystycznych
andrzej.majerski@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 61
(+48) 502 243 253

Agata Zawadzka

starsza specjalistka ds. produkcji wydarzeń artystycznych
agata.zawadzka@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 78
(+48) 602 405 881

Katarzyna Michalik-Wasiak

specjalistka ds. produkcji wydarzeń artystycznych
katarzyna.michalik@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 58 27 079
(+48) 502 243 322

Joanna Marczyk

starszy specjalista ds. prowadzenia biblioteki muzycznej
joanna.marczyk@sinfoniavarsovia.org
(+48) 885 554 320

Paweł Szczepański

starszy specjalista ds. organizacji pracy orkiestry
pawel.szczepanski@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 67
(+48) 694 163 414

Marcin Wronecki

specjalista ds. zamówień, umów i rozliczeń
marcin.wronecki@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 54

Maciej Stanisławczyk

główny technik sceny
(+48) 502 243 355

Tomasz Nowakowski

starszy technik sceny
(+48) 502 243 329

Michał Tukiendorf

technik sceny
(+48) 691 445 993

Dział marketingu i obsługi publiczności

Natalia Daca

kierowniczka
natalia.daca@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 70
(+48) 662 154 305

Zuzanna Murawska

zastępczyni kierowniczki
zuzanna.murawska@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 75
(+48) 885 554 322

Jakub Strużyński

starszy specjalista ds. PR
jakub.struzynski@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 74
(+48) 502 243 387

Olga Curzydło

starsza specjalistka ds. sprzedaży i obsługi publiczności, koordynatorka dostępności
olga.curzydlo@sinfoniavarsovia.org
22 582 70 89
(+48) 885 556 433

Zofia Ledzion

główna specjalistka ds. marketingu
zofia.ledzion@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 71
(+ 48) 885 552 573

Dorota Feret

starsza specjalistka ds. marketingu online i redakcji tekstów
dorota.feret@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 58 27 052
(+48) 691 910 940

Katarzyna Sadowy

Kierowniczka Projektu Cultural Literacies’ Value in Europe
katarzyna.sadowy@sinfoniavarsovia.org

Dział organizacyjny

Milena Kaźmierska

kierownik sekcji sekretariatu
sekretariat@sinfoniavarsovia.org
milena.kazmierska@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 72

Angelika Rzewuska

specjalistka ds. obsługi sekretariatu
sekretariat@sinfoniavarsovia.org
angelika.rzewuska@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 58 27 082

Iwona Surleta

archiwistka
iwona.surleta@sinfoniavarsovia.org

Ryszard Dembicki

logistyka

Maria Bliźniak

koordynatorka wolontariatu
wolontariat@sinfoniavarsovia.org

Dział personalny

Anna Zielińska

kierowniczka
anna.zielinska@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 64
(+48) 502 243 283

Barbara Menkus

główny specjalista ds. personalnych
kadry@sinfoniavarsovia.org
barbara.menkus@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 66
(+48) 502 243 309

Dział eksploatacji

Katarzyna Mazerant-Żurawska

kierownik
biuro@sinfoniavarsovia.org
katarzyna.mazerant@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 62
(+48) 885 554 397

Jakub Pobocha

zastępca kierownika działu eksploatacji
jakub.pobocha@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 58 27 055
(+48) . 885 554 396

Robert Rolczyk

główny specjalista ds. eksploatacji
robert.rolczyk@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 93
(+48) 22 582 70 84
(+48) 662 153 201

Agnieszka Jagoda

główny specjalista ds. zamówień publicznych
agnieszka.jagoda@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 67

Anna Majek

główny specjalista ds. gospodarki magazynowej
anna.majek@sinfoniavarsovia.org
22 58 27 062

Paweł Mieszczyński

starszy technik eksploatacji urządzeń
pawel.mieszczynski@sinfoniavarsovia.org
(+48) 885 556 434

Dariusz Kawecki

starszy konserwator

Dział inwestycji

Maciej Walczyna

kierownik
maciej.walczyna@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 91
(+48) 502 243 369

Tomasz Janas

zastępca kierownika
tomasz.janas@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 58 27 053
(+48) 691 912 808

Magdalena Siemienowicz

główna specjalistka ds. inwestycji
magdalena.siemienowicz@sinfoniavarsovia.org

Wioletta Nurzyńska

specjalista ds. administracyjno-finansowych
wioletta.nurzynska@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 51
(+48) 691 199 239

Dział finansowo-księgowy

Anna Miecznikowska

zastępczyni głównego księgowego
anna.miecznikowska@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 58 27 096

Małgorzata Zawadzka

kierownik sekcji płac
finanse@sinfoniavarsovia.org
malgorzata.zawadzka@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 99

Grażyna Zaręba

główny specjalista ds. finansowo-księgowych
finanse@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 97

Marta Pałaszewska

główny specjalista ds. finansowo-księgowych
finanse@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 94

Wioleta Balicka

starszy specjalista ds. płac
wioleta.balicka@sinfoniavarsovia.org