Dyrekcja i pracownicy

Dyrekcja

Janusz Marynowski

Janusz Marynowski

dyrektor
sekretariat@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 82
Aleksandra Kielan

Aleksandra Kielan

zastępca dyrektora ds. operacyjnych
aleksandra.kielan@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 82
Maciej Czeredys

Maciej Czeredys

zastępca dyrektora ds. inwestycji i eksploatacji
maciej.czeredys@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 90
Sebastian Chochół

Sebastian Chochół

główny księgowy
finanse@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 96

Dział programowy

Łukasz Strusiński

kierownik
lukasz.strusinski@sinfoniavarsovia.org
(+48) 502 243 293

Malina Sarnowska

zastępczyni kierownika
malina.sarnowska@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 76
(+48) 885 554 320

Impresariat

Blanka Gołaszewska

kierownik
blanka.golaszewska@sinfoniavarsovia.org
imp@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 83
(+48) 602 474 665

Dział produkcji i organizacji pracy artystycznej

Malwina Kunc

kierownik
malwina.kunc@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 63
(+48) 662 154 123

Magdalena Todynek-Jabłońska

główna specjalistka ds. produkcji wydarzeń artystycznych
magdalena.todynek@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 78
(+48) 602 405 881

Janusz Czyżewski

główny specjalista ds. organizacji pracy orkiestry
janusz.czyzewski@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 60
(+48) 602 601 111

Andrzej Majerski

główny specjalista ds. produkcji wydarzeń artystycznych
andrzej.majerski@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 61
(+48) 502 243 253

Marcin Gorayski

specjalista ds. produkcji wydarzeń artystycznych
marcin.gorayski@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 88
(+48) 885 554 398

Helena Lenkiewicz

specjalistka ds. produkcji wydarzeń artystycznych
helena.lenkiewicz@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 85
(+48) 885 554 399

Anna Całusińska

specjalistka ds. produkcji wydarzeń artystycznych
anna.calusinska@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 79
(+48) 502 243 322

Tomasz Nowakowski

technik sceny
(+48) 502 243 329

Maciej Stanisławczyk

technik sceny
(+48) 502 243 355

Paweł Szczepański

specjalista ds. biblioteki
pawel.szczepanski@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 67
(+48) 694 163 414

Dział marketingu i obsługi publiczności

Natalia Daca

kierowniczka
natalia.daca@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 70
(+48) 662 154 305

Nina Dobaczewska

główna specjalistka ds. marketingu
nina.dobaczewska@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 71
(+48) 885 556 432

Jakub Strużyński

specjalista ds. PR
jakub.struzynski@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 74
(+48) 502 243 387

Wioleta Żochowska

specjalistka ds. marketingu
wioleta.zochowska@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 73
(+48) 885 554 396

Zuzanna Murawska

specjalistka ds. marketingu
zuzanna.murawska@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 75
(+48) 885 554 322

Aneta Karolonek

specjalistka ds. obsługi widowni
aneta.karolonek@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 89
(+48) 885 556 433

Dział wsparcia organizacji pracy

Kornelia Kiszewska

specjalistka ds. organizacji sekretariatu
sekretariat@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 72

Milena Kaźmierska

koordynator ds. organizacji sekretariatu
sekretariat@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 72

Ryszard Dembicki

logistyka

Dział personalny

Anna Zielińska

kierowniczka
anna.zielinska@sinfoniavarsovia.org
(+48) 502 243 283

Bożena Kasiak

główny specjalista ds. osobowych
kadry@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 95

Barbara Menkus

specjalista ds. kadr
kadry@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 66
(+48) 502 243 309

Dział eksploatacji

Katarzyna Mazerant-Żurawska

kierownik
biuro@sinfoniavarsovia.org
katarzyna.mazerant@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 62
(+48) 885 554 397

Dorota Żurek

główna specjalistka ds. eksploatacji
dorota.zurek@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 92
(+48) 502 243 311

Robert Rolczyk

specjalista ds. eksploatacji
robert.rolczyk@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 93
(+48) 22 582 70 84
(+48) 662 153 201

Paweł Mieszczyński

technik eksploatacji urządzeń
pawel.mieszczynski@sinfoniavarsovia.org
(+48) 885 556 434

Dariusz Kawecki

starszy konserwator

Dział inwestycji

Maciej Walczyna

p.o. kierownika
maciej.walczyna@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 91
(+48) 502 243 369

Dział finansowo-księgowy

Anna Filipowska

zastępca głównego księgowego
finanse@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 98
(+48) 608 516 315

Małgorzata Zawadzka

główny specjalista ds. finansowo-księgowych
finanse@sinfoniavarsovia.org
malgorzata.zawadzka@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 99

Grażyna Zaręba

główny specjalista ds. finansowo-księgowych
finanse@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 97

Marta Pałaszewska

główny specjalista ds. finansowo-księgowych
finanse@sinfoniavarsovia.org
(+48) 22 582 70 94