Akademia Sinfonia Varsovia

Przedsmak pracy w orkiestrze symfonicznej, uczestniczenie w sesjach nagraniowych i projektach koncertowych, kształtowanie postawy muzyka orkiestrowego  – to tylko niektóre korzyści związane z  udziałem w projekcie Akademia Sinfonia Varsovia. Jego odbiorcy – studenci i absolwenci uczelni muzycznych – mogą ponadto dowiedzieć się, jak przygotować się do przesłuchań i jak efektywnie kierować swoją karierą artystyczną. Podczas trwania projektu mają bliski kontakt z liderami sekcji Sinfonii Varsovii, a czasami kształcą się też pod okiem zaproszonych gości – muzyków prowadzących kursy mistrzowskie i trenerów niemuzycznych specjalności.

Zasady uczestnictwa w projekcie

Projekt Akademia Sinfonia Varsovia ma charakter sezonowy, a jego poszczególne edycje różnią się od siebie. Cel pozostaje wspólny: przygotowanie młodych instrumentalistów do pracy w zawodzie muzyka orkiestrowego. Przyjęcie do projektu odbywa się w drodze przesłuchań. Warunkiem przystąpienia do nich jest obywatelstwo polskie i nieukończony 27. rok życia. Więcej informacji o najbliższej edycji znajduje się tutaj.

Z historii projektu

Akademia Sinfonia Varsovia została zapoczątkowana w roku 2012 i była pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce – na wzór przyorkiestrowej akademii Filharmoników Berlińskich powstał projekt skierowany do młodych instrumentalistów, którzy w przyszłości chcieliby zawodowo grać w orkiestrze. Tym samym instytucja Sinfonia Varsovia stworzyła możliwość przygotowania nowego pokolenia muzyków w sposób zgodny z obowiązującym w niej etosem zespołu orkiestrowego. W programie Akademii przewidziano zajęcia indywidualne i grupowe, podczas których koncertmistrzowie i liderzy wybranych sekcji dzielą się ze studentami swym doświadczeniem i wiedzą. Istotny element stanowią także projekty koncertowe i nagrania. Dzięki nim „akademicy” mieli szansę do tej pory wystąpić na jednej scenie z takimi artystami, jak: Charles Dutoit, Lorin Maazel, Krzysztof Penderecki i Maxim Vengerov.

Wielu absolwentów Akademii pracuje obecnie w wiodących orkiestrach takich instytucji kultury w Polsce, jak: Narodowe Forum Muzyki, Filharmonia Poznańska, Filharmonia Narodowa oraz Sinfonia Varsovia.