Natalia Daca

kierownik działu marketingu
(+48) 22 582 70 70
  (+48) 662 154 305
pr@sinfoniavarsovia.org