Ogłoszenia

06/07/2020

Regulamin sprzedaży biletów i warunków uczestnictwa w koncertach festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu 2020

07/02/2020

Dostawa kopiarki wraz z jej montażem, instalacją i konfiguracją na potrzeby Sinfonii Varsovii

06/02/2020

Zatrudnimy pracownika na stanowisko – specjalista ds. edukacji

30/01/2020

Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dla Sinfonii Varsovii

27/12/2019

Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w siedzibie Sinfonii Varsovii

11/12/2019

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej oraz dostępu do sieci Internet dla Orkiestry Sinfonia Varsovia

05/11/2019

Zatrudnimy pracownika na stanowisko – specjalista ds. administracyjnych

24/09/2019

Zatrudnimy pracownika na stanowisko – specjalista ds. marketingu

05/08/2019

Zatrudnimy pracownika na stanowisko – samodzielny księgowy

17/04/2019

Sprzedaż biletów na koncerty „Lato w Sinfonii Varsovii”

13/02/2019

Zatrudnimy pracownika na stanowisko – specjalista ds. marketingu

11/01/2019

Ubezpieczenie instrumentów muzycznych będących własnością Orkiestry Sinfonia Varsovia i użyczonych przez Fundację Sinfonia Varsovia – ubezpieczenie od wszystkich ryzyk łącznie z kradzieżą, obejmujące kraj i cały świat

07/01/2019

Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i artykułów higienicznych do siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia w Warszawie, ul. Grochowska 272

Sinfonia Varsovia To Its City festival 2020 – organizer’s regulations