Ogłoszenia

03/08/2021

Zatrudnimy specjalist(k)ę ds. zamówień publicznych

22/07/2021

Zatrudnimy osobę na stanowisko Specjalist(k)a ds. obsługi sekretariatu

22/07/2021

Regulamin korzystania z terenu Sinfonii Varsovii

09/07/2021

Zatrudnimy bibliotekarza/bibliotekarkę w dziale produkcji

20/05/2021

Zatrudnimy młodszego/młodszą specjalist(k)ę w dziale płac i księgowości

10/05/2021

Zatrudnimy specjalist(k)ę ds. PR

01/02/2021

Zatrudnimy specjalist(k)ę ds. marketingu

15/01/2021

Zatrudnimy kierownika/kierowniczkę działu produkcji

04/01/2021

Zatrudnimy kierownika/kierowniczkę działu personalnego

09/11/2020

Zatrudnimy pracownika na stanowisko – Specjalist(k)a ds. PR

06/07/2020

Regulamin sprzedaży biletów i warunków uczestnictwa w koncertach festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu 2020

07/02/2020

Dostawa kopiarki wraz z jej montażem, instalacją i konfiguracją na potrzeby Sinfonii Varsovii

06/02/2020

Zatrudnimy pracownika na stanowisko – specjalista ds. edukacji

30/01/2020

Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dla Sinfonii Varsovii

27/12/2019

Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w siedzibie Sinfonii Varsovii

11/12/2019

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej oraz dostępu do sieci Internet dla Orkiestry Sinfonia Varsovia

05/11/2019

Zatrudnimy pracownika na stanowisko – specjalista ds. administracyjnych

24/09/2019

Zatrudnimy pracownika na stanowisko – specjalista ds. marketingu

05/08/2019

Zatrudnimy pracownika na stanowisko – samodzielny księgowy

17/04/2019

Sprzedaż biletów na koncerty „Lato w Sinfonii Varsovii”

13/02/2019

Zatrudnimy pracownika na stanowisko – specjalista ds. marketingu

11/01/2019

Ubezpieczenie instrumentów muzycznych będących własnością Orkiestry Sinfonia Varsovia i użyczonych przez Fundację Sinfonia Varsovia – ubezpieczenie od wszystkich ryzyk łącznie z kradzieżą, obejmujące kraj i cały świat

07/01/2019

Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i artykułów higienicznych do siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia w Warszawie, ul. Grochowska 272

Sinfonia Varsovia To Its City festival 2020 – organizer’s regulations