Ogłoszenia

15/04/2024

Rekrutacja na stanowisko Asystentka/Asystent Działu Finansowo-Księgowego

29/03/2024

Rekrutacja na stanowisko Starszy/-a specjalista/-ka ds. PR Dział Marketingu i Obsługi Publiczności

29/02/2024

Rekrutacja na stanowisko Technik sceny w Dziale Produkcji i Organizacji Pracy Artystycznej

29/09/2023

Rekrutacja na stanowisko Zastępca/czyni Głównego Księgowego

12/06/2023

Rekrutacja na stanowisko Specjalist(k)a ds. organizacyjnych i zamówień w Dziale Eksploatacji

12/06/2023

Rekrutacja na stanowisko Zastępca/czyni kierownika w Dziale Eksploatacji

23/05/2023

Rekrutacja na stanowisko Specjalist(k)a ds. administracyjno-finansowych w Dziale Inwestycji

13/02/2023

Rekrutacja na stanowisko Specjalist(k)a ds. zamówień, umów i rozliczeń w Dziale Produkcji i Organizacji Pracy Artystycznej

30/01/2023

Rekrutacja na stanowisko Specjalist(k)a ds. obsługi sekretariatu w dziale Wsparcia Organizacji Pracy

18/01/2023

Rekrutacja na stanowisko Specjalist(k)a ds. marketingu online i redakcji tekstów w Dziale Marketingu i Obsługi Publiczności

30/12/2022

Zatrudnimy osobę na stanowisko Specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń inwestycji (Dział Inwestycji)

30/12/2022

Zatrudnimy osobę na stanowisko Głównego specjalisty/ Głównej specjalistki ds. budowy (Dział Inwestycji)

01/09/2022

Rekrutacja na stanowisko Specjalist(k)a ds. marketingu online i redakcji tekstów w Dziale Marketingu i Obsługi Publiczności

11/08/2022

Zatrudnimy osobę na stanowisko Technik sceny

10/06/2022

Zatrudnimy osobę na stanowisko Radcy prawnego

28/12/2021

Zatrudnimy osobę na stanowisko Specjalist(k)a ds. gospodarki magazynowej – w wymiarze ½ etatu

22/12/2021

Zarządzenie nr 36/2021 Dyrektora Sinfonii Varsovii w sprawie ustalenia regulaminu sprzedaży biletów oraz zasad uczestnictwa w koncercie „Marek Janowski i Sinfonia Varsovia”

17/12/2021

Zarządzenie nr 37/2021 Dyrektora Sinfonii Varsovii w sprawie zmiany regulaminu sprzedaży biletów oraz zasad uczestnictwa w koncertach „Święta w Sinfonii Varsovii”

16/12/2021

Zarzązenie Nr 35/2021 Dyrektora Sinfonii Varsovii z dnia 16-12-2021 roku w sprawie zmiany regulaminu sprzedaży biletów oraz zasad uczestnictwa w koncertach „Święta w Sinfonii Varsovii”

15/12/2021

Zarządzenie nr 34/2021 Dyrektora Sinfonii Varsovii w sprawie zmiany regulaminu sprzedaży biletów oraz zasad uczestnictwa w koncertach Sinfonia Varsovia Kameralnie „Kamionek 1901”

01/12/2021

Regulamin sprzedaży biletów na koncerty „Święta w Sinfonii Varsovii”

24/11/2021

Regulamin sprzedaży biletów Sinfonia Varsovia Kameralnie „Kamionek 1901”

24/11/2021

Zatrudnimy osobę na stanowisko Specjalist(k)a ds. marketingu

27/10/2021

Zatrudnimy osobę na stanowisko Specjalist(k)a ds. sprzedaży i obsługi publiczności

03/08/2021

Zatrudnimy specjalist(k)ę ds. zamówień publicznych

22/07/2021

Zatrudnimy osobę na stanowisko Specjalist(k)a ds. obsługi sekretariatu

22/07/2021

Regulamin korzystania z terenu Sinfonii Varsovii

09/07/2021

Zatrudnimy bibliotekarza/bibliotekarkę w dziale produkcji

20/05/2021

Zatrudnimy młodszego/młodszą specjalist(k)ę w dziale płac i księgowości

10/05/2021

Zatrudnimy specjalist(k)ę ds. PR

01/02/2021

Zatrudnimy specjalist(k)ę ds. marketingu

15/01/2021

Zatrudnimy kierownika/kierowniczkę działu produkcji

04/01/2021

Zatrudnimy kierownika/kierowniczkę działu personalnego

09/11/2020

Zatrudnimy pracownika na stanowisko – Specjalist(k)a ds. PR

06/07/2020

Regulamin sprzedaży biletów i warunków uczestnictwa w koncertach festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu 2020

07/02/2020

Dostawa kopiarki wraz z jej montażem, instalacją i konfiguracją na potrzeby Sinfonii Varsovii

06/02/2020

Zatrudnimy pracownika na stanowisko – specjalista ds. edukacji

30/01/2020

Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dla Sinfonii Varsovii

27/12/2019

Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w siedzibie Sinfonii Varsovii

11/12/2019

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej oraz dostępu do sieci Internet dla Orkiestry Sinfonia Varsovia

05/11/2019

Zatrudnimy pracownika na stanowisko – specjalista ds. administracyjnych

24/09/2019

Zatrudnimy pracownika na stanowisko – specjalista ds. marketingu

05/08/2019

Zatrudnimy pracownika na stanowisko – samodzielny księgowy

17/04/2019

Sprzedaż biletów na koncerty „Lato w Sinfonii Varsovii”

13/02/2019

Zatrudnimy pracownika na stanowisko – specjalista ds. marketingu

11/01/2019

Ubezpieczenie instrumentów muzycznych będących własnością Orkiestry Sinfonia Varsovia i użyczonych przez Fundację Sinfonia Varsovia – ubezpieczenie od wszystkich ryzyk łącznie z kradzieżą, obejmujące kraj i cały świat

07/01/2019

Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i artykułów higienicznych do siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia w Warszawie, ul. Grochowska 272

Sinfonia Varsovia To Its City festival 2020 – organizer’s regulations

Zatrudnimy osobę na stanowisko Specjalist(k)a ds. Produkcji wydarzeń artystycznych