Muzycy orkiestry

Muzycy orkiestry

I skrzypce

II skrzypce

altówki

wiolonczele

kontrabasy

flety

oboje

rożek angielski

klarnety

fagoty

waltornie

trąbki

puzony

tuba

kotły

harfa