Co robimy

Wyobraźmy sobie, że muzyka klasyczna to odrębny świat: fascynujący, ale i wymagający, zbudowany na określonych zasadach, przyjazny tym, którzy chcą odkryć na nowo wrodzoną wrażliwość lub szukają intensywnych przeżyć estetycznych. Drogą do tego świata jest właśnie edukacja, bowiem umożliwia poznanie, ułatwia zrozumienie i otwiera dostęp tam, gdzie jest on utrudniony.

Na odkrycie muzyki klasycznej nigdy nie jest za późno, choć wczesne zaznajomienie się z nią niesie wiele korzyści, m. in. wspiera intelektualny i emocjonalny rozwój dziecka, czy też może pomóc w odnalezieniu życiowej pasji. Tym samym daje szansę, by przygoda ze sztuką muzyczną trwała długo, a kontakt ze światem dźwięków był częstą potrzebą w kolejnych latach życia.

Nasi odbiorcy

W naszej ofercie edukacyjnej szczególne miejsce zajmują dzieci – od dnia narodzin (a nawet wcześniej; cykl Smykofonia na Grochowskiej to propozycja także dla kobiet w ciąży) do lat nauki w starszych klasach szkoły podstawowej. Niektóre z wydarzeń mają charakter wyraźnie rodzinny tak, by mogli w nich uczestniczyć przedstawiciele różnych pokoleń. Od dobrych kilku lat wspieramy ponadto kształcenie artystyczne i przygotowanie do zawodu młodzieży – dla studentów i absolwentów wyższych uczelni muzycznych przeznaczony jest projekt Akademia Sinfonia Varsovia. Starsza młodzież i dorośli, którzy szukają aktywnego kontaktu z muzyką, znajdą miejsce dla siebie w Strefie Muzyka Amatora.

Nasze projekty

Realizowane przez nas projekty można podzielić na dwie główne kategorie: koncerty i zajęcia warsztatowe. Ze względu jednak na potrzeby naszych odbiorców, jak i ogólny charakter edukacji artystycznej, podział taki jest dość umowny – w każdej z grup projektów odnajdziemy elementy przypisane też i do drugiej kategorii. I tak słuchaczom koncertów z cyklu Smykofonia na Grochowskiej oraz Poranki na Grochowskiej nie zabraknie okazji do aktywnego muzykowania. Uczestnicy zajęć organizowanych w ramach Akcji Labirynt, terenowych gier muzycznych i Projektów społecznych odkryją przyjemność płynącą ze słuchania muzyki i udziału w koncercie. Studenci i absolwenci Akademii Sinfonia Varsovia wykorzystają przy projektach koncertowych umiejętności nabyte podczas warsztatów z liderami orkiestry.