fot. Michał Mikulski

Anna Sowa kompozytorka

Anna Sowa (*1987) pochodzi z Tymbarku. W latach 2006–2016 studiowała na Akademii
Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, uzyskując dyplom z wyróżnieniem
w specjalności rytmika, kształcąc się pod kierunkiem m.in prof. Szabolcs’a Esztenyi’ego,
prof. Elżbiety Aleksandrowicz (2011), a następnie w klasie kompozycji prof. Zygmunta
Krauze (2016).


W 2014 roku w ramach projektu
Erasmus+, a następnie jako stypendystka KAAD studiowała
w Folkwang Universität der Künste w Essen w klasie kompozycji i wizualizacji prof.
Dietricha Hahnego. W latach 2017–2018 jako stypendystka Rządu Ludowej Republiki
Chińskiej studiowała na Shanghai Conservatory of Music (Chiny). Z wyróżnieniem, w 2021
roku ukończyła program Master Special na Musik Akademie w Bazylei w klasie prof.
Johannesa Kreidlera oraz Caspera Johannesa Waltera.


Kompozytorka w roku 2019 otrzymała Stypendium im. Witolda Lutosławskiego, w roku 2020
presiżowe stypendium Fundacji Nicati de Luze ( Szwajcaria).


Jej utwory były prezentowane podczas sesji
Musica Moderna w Łodzi, w latach 2011–2016,
III i VI Festiwalu
Musica Privata w Łodzi (październik 2014, listopad 2018), Woche Neue
Musik w Essen (lipiec 2015), cyklu koncertów
_like a polish sunny day w Baselga di Pine
(Włochy), Festiwalu
Nowowiejski na Nowo w Radomiu (2017). Zamówiony przez Kölner
Gesellschaft für Neue Musik utwór “
Lass mich heraus!” został zaprezentowany podczas
projektu
BÉTON Brut & Bruits w Kolonii, a następnie wykonany w Hochschule für Musik w
Münster (listopad 2018). “Koncert na duet akordeonowy i orkiestrę smyczkową” dedykowany
zespołowi Duo Accosphere zabrzmiał na 
XXV Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu
(2018)
, Kurt Weill Festival w Dessau / Bauhaus (2019), Pergine Festival we Włoszech
(2019),
Contemporary Composers Festival w São Paulo w Brazylii (2019). Współpracowała
z Delirium Ensemble w ramach projektu
Distillery#1 (2019) oraz Ulim Fusseneggerem i
Marcusem Weissem, czego efektem był utwór
smar wykonany w ramach cyklu Dialog w
Gare du Nord w Bazylei (2020). W 2020 zadebiutowała na Festiwalu Warszawska Jesień,
Sacrum Profanum oraz Ad Libitum – komponując utwór dla zespołu Hashtag Ensemble. W
listopadzie i grudniu 2020 roku dokonano prawykonań utworów zamówionych przez zespoły
muzyki współczesnej takie jak
Latenz Ensemble Concept Store Quartet. Koncerty odbyły
się w Bazylei, Aarau, Bernie i Zürichu.


Interdyscyplinarne wykształcenie artystyczne Anny Sowy, znajduje odzwierciedlenie w jej
twórczości kompozytorskiej. Współpracowała z formacją teatralno-taneczną — Grupą OFF
Harnam, wspólne projekty były prezentowane w Teatrze Muzycznym w Łodzi, na 
FRU
Festivalu — 
Polskim Festiwalu Kontakt Improwizacji, Festiwalu Dotknij Teatru oraz w
ramach Królewskich Arkadów Sztuki na Zamku Królewskim w Warszawie. W marcu 2013
stworzyła muzykę do spektaklu
Pokojówki na podstawie dramatu Jeana Geneta,
realizowanego przez Teatr Tańca
Pro podczas Festiwalu Dotknij Teatru w Łodzi. W jej
dorobku artystycznym znajduje się także udział w spektaklu tańca Brainworms, wykonanym
podczas
A-CH2 Areny Choreografów w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w 2012
roku.


Wraz z Margheritą Berlandą i Dorotą Jasińską jest współzałożycielem
kalakara group, grupy
skupiającej się wokół tematu teatru instrumentalnego.


Ważnym wydarzeniem był udział w projekcie
Im Flow der Apokalypse, otwierającym sezon
artystyczny 2020/2021 w Theather Basel. Anna Sowa jest autorem mmultimedialnego teatru
instrumentalnego na 7 performerów, audio playback, video “It’s Only the End of the World”.
W jej twórczości przejawia się także zainteresowanie wykorzystaniem środków
elektronicznych oraz ideą sztuki synkretycznej. Kompozytorka współpracuje z artystą
wizualnym Xiaole Zhangiem, czego efektem są m.in. instalacje dźwiękowe “Dwelling” oraz
“Erwartung” przedstawione w Kalbe (Niemcy) w ramach letniego programu Künstlerstadt
Kalbe oraz “Receiver not found” pokazywaną w ramach projektu
C.A.R. Talente w C.A.R.
contemporary art ruhr – Essen (Niemcy),
V Piotrkowskich Biennale Sztuki (2019). W 2017 jej
kompozycja “Pizzicato” na dwóch performerów i elektronikę została wykonana podczas
ChampdAction w Antwerpii (Belgia).


Kompozytorka zajmuje się także upowszechnianiem sztuki współczesnej. Od 2013 jest
inicjatorką i współorganizatorem
Festiwalu Kontrolowanego w Radomiu (realizowanego
m.in. w ramach projektów MKiDN: Lutosławski – Promesa 2013 oraz Kolberg – Promesa
2014.


Anna Sowa jest Członkiem Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich, Członkiem
IAWM (International Alliance for Women in Music) oraz Członkiem Polskiego Instytutu
Studiów nad Sztuką Świata.


W latach 2011–2017 pracowała jako nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara
Kolberga w Radomiu, w latach 2016–2017 roku jako wykładowca na Akademii Muzycznej
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, prowadząc zajęcia z zakresu improwizacji
fortepianowej w Katedrze Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej. Jest zapraszana także do
realizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży, m.in. podczas Ogólnopolskiej Konferencji
Rytmiki w Lusławicach oraz XIII Ogólnopolskich Warsztatów Rytmiki dla uczniów szkół
muzycznych II stopnia w Pile.


strona internetowa:
www.annasowa.eu