fot. Helena Blachier

Ricardo Eizirik kompozytor

Ricardo Eizirik jest kompozytorem z doświadczeniem w różnorodnych formach produkcji artystycznej – od muzyki kameralnej, poprzez instalacje muzyczne, aż do dzieł performatywnych. Jego twórczość skupia się na tematach takich jak banał, zmechanizowanie społeczeństwa i produkty uboczne życia codziennego (tzn. odpady, śmieci, hałas, itp.). Jego zainteresowania sięgają także historycznego ujęcia tych zjawisk, które zawiera w swoich kompozycjach w postaci przedmiotów, dźwięków i gestów zaczerpniętych ze źródeł historycznych.

Kompozytor mieszka w Berlinie i Zurychu, gdzie naucza na wydziale transkulturowości tamtejszego Uniwersytetu Artystycznego.