Briefing prasowy: przetarg na wybór generalnego wykonawcy robót budowlanych

30 grudnia 2021 roku o godzinie 10 w Sali Prób Sinfonii Varsovii odbył się briefing prasowy na temat przetargu na wybór generalnego wykonawcy pierwszej części robót budowlanych Sinfonia Varsovia Centrum, które powstanie według projektu Atelier Thomas Pucher oraz planowanego przystąpienia do ich realizacji w 2022 r. W briefingu udział wzięli: Aldona Machnowska-Góra (Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy), Janusz Marynowski (Dyrektor Sinfonii Varsovii) i Artur Jóźwik (Dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy).

Pierwszy etap prac (tzw. część A), na który ogłoszony został przetarg obejmuje przebudowę trzech (z pięciu) zabytkowych budynków od strony ul. Grochowskiej, budowę obsługującego je podziemnego obiektu technicznego, postawienie fundamentów ażurowej ramy stanowiącej ważny element całościowej koncepcji architektonicznej oraz wstępne zagospodarowanie terenu pod planowany ogród i lokalizację podjazdu typu „Kiss and Ride” od strony ul. Terespolskiej.

Budowa Sinfonia Varsovia Centrum powstanie według projektu austriackiej pracowni Atelier Thomas Pucher. Projekt zakłada budowę czterech sal koncertowych (w tym największej w Polsce na ponad 1850 miejsc), kawiarni, przestrzeni edukacyjnych oraz ogrodu. Celem jest stworzenie nowego centrum kulturalnego Warszawy, które będzie miejscem spędzania czasu wolnego przez warszawiaków i warszawianki, a także przyjezdnych gości.

Ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych to kluczowy etap w wieloletnim, złożonym procesie inwestycyjnym. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku i finansowana ze środków m.st. Warszawy jako organizatora Sinfonii Varsovii oraz właściciela nieruchomości.

Więcej informacji o inwestycji na stronie Sinfonia Varsovia Centrum.

fot. Rafał Motyl / UM Warszawa