Sinfonia Varsovia - EUGENIUSZ MORAWSKI Poematy symfoniczne

EUGENIUSZ MORAWSKI Poematy symfoniczne

Fundacja Brucknera, CD Accord
ACD 174-2

Wykonawcy

  • Sinfonia Varsovia
  • Monika Wolińska dyrygent