KRZYSZTOF PENDERECKI

KOCH International Poland
521102

2001

Utwory

Krzysztof Penderecki Koncert na klarnet i orkiestrę
Krzysztof Penderecki Koncert na flet i orkiestrę
Krzysztof Penderecki Agnus Dei

Wykonawcy

Dmitri Ashkenazy klarnet
David Aguilar flet
Sinfonia Varsovia
Krzysztof Penderecki dyrygent