Sinfonia Varsovia - PADEREWSKI SYMFONIA „POLONIA”

PADEREWSKI SYMFONIA „POLONIA”

Polskie Radio
PRCD 142

Wykonawcy

  • Sinfonia Varsovia
  • Jerzy Maksymiuk dyrygent