PENDERECKI Utwory na orkiestrę kameralną

DUX
0678

2008

Utwory

Krzysztof Penderecki Adagietto from “Paradise Lost”
Krzysztof Penderecki Chaconne
Krzysztof Penderecki Agnus Dei from „Requiem”
Krzysztof Penderecki Intermezzo
Krzysztof Penderecki De profundis from “Seven gates of Jerusalem”
Krzysztof Penderecki Serenade
Krzysztof Penderecki 3 Pieces in Baroque Style
Krzysztof Penderecki Sinfonietta per archi

Wykonawcy

Albrecht Mayer rożek angielski
Jakub Haufa skrzypce
Artur Paciorkiewicz altówka
Jerzy Klocek wiolonczela
Krzysztof Penderecki dyrygent