Sinfonia Varsovia - PENDERECKI

PENDERECKI

DUX

Wykonawcy

  • Dmitri Ashkenazy klarnet
  • Sinfonia Varsovia
  • Krzysztof Penderecki dyrygent
  • David Aguilar flet
  • Sinfonia Varsovia
  • Krzysztof Penderecki dyrygent
  • Sinfonia Varsovia
  • Krzysztof Penderecki dyrygent