Witold Lutosławski vol.2 Perły Muzyki Polskiej

BeArTon Super Audio CD vol.2
5052.1944352

2013

Utwory

Witold Lutosławski Koncert na wiolonczelę i orkiestrę 
Witold Lutosławski Koncert na fortepian i orkiestrę
Witold Lutosławski IV Symfonia

Wykonawcy

Robert Cohen  wiolonczela
Ewa Pobłocka fortepian
Jerzy Maksymiuk dyrygent