WITOLD LUTOSŁAWSKI

BeArTon
CDB 029

2004

Utwory

Witold Lutosławski Koncert na orkiestrę
Witold Lutosławski Chantefleurs et Chantefables
Witold Lutosławski Wariacje na temat Paganiniego

Wykonawcy

Sinfonia Varsovia
Jerzy Maksymiuk dyrygent
Olga Pasiecznik sopran
Sinfonia Varsovia
Jerzy Maksymiuk dyrygent
Janusz Olejniczak fortepian
Sinfonia Varsovia
Jerzy Maksymiuk dyrygent