Akademia Sinfonia Varsovia – 9. edycja 2020

Akademia Sinfonia Varsovia – 9. edycja
23.08.2020 – 30.06.2021
lekcje indywidualne / warsztaty / koncerty

Trwa nabór na sezon 2020/2021 do 9. edycji Akademii Sinfonia Varsovia. Do udziału w projekcie zapraszamy młodych instrumentalistów – studentów i absolwentów uczelni muzycznych, klas skrzypiec, wiolonczeli, oboju i waltorni – którzy mają polskie obywatelstwo, a do końca 31 grudnia 2020 roku nie ukończą 26 lat.

Uwaga! Z uwagi na pandemię koronawirusa zmieniony został sposób rekrutacji. Uczestnicy zostaną wyłonieni na podstawie nadesłanych nagrań wideo. Nagranie wraz z wypełnionymi formularzami zgłoszeniowymi [1, 2] należy przesłać do 12 czerwca 2020 roku na adres akademia@sinfoniavarsovia.org

Akademia ma charakter sezonowy i podzielona jest na 2 semestry. Obowiązkowymi zajęciami w I semestrze będą: inauguracyjny projekt orkiestrowy, realizowany na terenie Sinfonii Varsovii w dniach 23–30.08.2020 oraz zaplanowany na 19–20.09.2020 weekend warsztatów rozwojowych. W tym czasie od uczestników wymagana jest pełna dyspozycyjność. Projekt koncertowy obejmuje lekcje indywidualne z koncertmistrzami i liderami sekcji Sinfonii Varsovii, próby sekcyjne, udział w próbach orkiestry kameralnej Akademii Sinfonia Varsovia i występ podczas koncertu 30 sierpnia oraz warsztaty grupowe przygotowujące do pracy w zawodzie muzyka orkiestrowego. Gościem specjalnym w tygodniu inauguracyjnym będzie oboista Ralph van Daal – profesor Konserwatorium w Maastricht oraz Robert Schumann Hochschule w Düsseldorfie.

W czasie trwania projektu orkiestrowego, w dniach 23–30.08 oraz podczas weekendu 19-20.09 organizatorzy zapewniają wyżywienie, a także nocleg dla osób niezamieszkałych w Warszawie. W dalszej części I semestru, a także przez cały II semestr uczestnicy kontynuują lekcje indywidualne oraz są zapraszani do projektów koncertowych i nagraniowych w charakterze muzyków doangażowanych (w tym czasie nocleg i wyżywienie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie).

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów realizacji projektu w zależności od rozwoju sytuacji na świecie.

 

Rekrutacja 

  • Zgłoszenie uczestnictwa – formularze [1, 2] oraz nagranie wideo należy przesłać do 12.06.2020 roku na adres akademia@sinfoniavarsovia.org
  • Przesyłki nagrania wideo prosimy dokonać za pośrednictwem usługi WeTransfer.
  • Wyniki naboru będą ogłoszone 26 czerwca 2020 roku.

Formularz 1
Formularz 2
Regulamin

OBÓJ_program_materialy nutowe
WALTORNIA_program_materialy nutowe
SKRZYPCE_program_materialy nutowe
WIOLONCZELA_program_materialy nutowe

Nagrania

  • Nagrania wideo można dokonać sprzętem amatorskim (np. smartfonem). Jakość techniczna zarejestrowanego dźwięku nie podlega ocenie.
  • Na nagraniu powinien być widoczny cały aparat wykonawczy.
  • Nagranie wideo powinno zawierać program wykonany solo, bez akompaniamentu fortepianu, określony w załączniku do regulaminu.
  • Możliwe jest wykonanie programu z nut.
  • Obowiązuje zakaz montażu. Rejestracji należy dokonać w jednym albo w dwóch ujęciach. Dopuszcza się nagranie w osobnym ujęciu zestawu partii orkiestrowych; pierwsze ujęcie obejmie wtedy 1 (w przypadku skrzypiec) lub 2 (w przypadku oboju i waltorni) części koncertu wykonane po sobie lub część suity J. S. Bacha i I część koncertu J. Haydna (w przypadku wiolonczeli) wykonane po sobie; w drugim ujęciu należy zaprezentować wszystkie orkiestrówki.
  • Partie orkiestrowe należy wykonać jednym ciągiem (w jednym ujęciu) i kolejności określonej w załączniku do regulaminu.
  • Przed wysłaniem zgłoszenia i nagrania prosimy zapoznać się z regulaminem (do pobrania powyżej). Nagranie, które nie spełnia wszystkich kryteriów, nie zostanie przekazane komisji rekrutacyjnej.

 

Kontakt

Malina Sarnowska
malina.sarnowska@sinfoniavarsovia.org

akademia@sinfoniavarsovia.org

(+48) 22 582 70 76

(+48) 885 554 320

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury