Koncert muzyki eksperymentalnej: Radical Polish Arkestra

27-06-2022
Fot. Serwis Sinfonia Varsovia