Koncert nadzwyczajny: Sinfonia Varsovia i Marek Janowski

11-01-2022
Fot. Serwis Sinfonia Varsovia