Ewa Wasiółka wiolonczela (1982-2019)

dawni muzycy w Sinfonii Varsovii od 1982 do 2019 roku