Grzegorz Stachurski muzyk solista

altówki w Sinfonii Varsovii od 1989 roku

Po uzyskaniu dyplomu z wyróżnieniem Akademii Muzycznej Katowicach w klasie prof. Zygmunta Jochemczyka, podjął pracę w macierzystej uczelni jako asystent.

W roku 1989 został muzykiem orkiestry Sinfonia Varsovia, od roku 1997 pełni funkcję  muzyka – solisty.

Jest również wykładowcą Akademii Sinfonia Varsovia, projektu służącego doskonaleniu umiejętności gry muzyka orkiestrowego.

Za swoją działalność otrzymał odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (2015).

Nagrody i wyróżnienia

  • II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym im. Jana Rakowskiego w Poznaniu (1985)