fot. Wojciech Grzędziński

Jan Lewandowski

wiolonczele w Sinfonii Varsovii od 2023 roku

Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku w klasie mgr Jadwigi Ewald oraz studia w Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie wiolonczeli prof. Marcina Zdunika oraz kameralistyki prof. Anny Prabuckiej-Firlej. Po uzyskaniu dyplomu z wyróżnieniem oraz tytułu magistra sztuki, w październiku 2019 roku rozpoczął pracę pedagogiczną w Katedrze Kameralistyki Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Jest członkiem orkiestry Polish Soloists – zespołu kameralnego złożonego z najwybitniejszych polskich solistów młodego pokolenia.
Odnosi sukcesy na międzynarodowych konkursach muzycznych – zarówno

Za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wielokrotnie – Nagrodę Prezydenta Miasta Tczewa, Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska Młody Gdańszczanin, a także był wielokrotnym stypendystą Rektora gdańskiej Akademii Muzycznej.

W latach 2013-2014 był stypendystą Krajowego Funduszu Na Rzecz Dzieci. Obecnie współpracuje z tym stowarzyszeniem w charakterze pedagoga podczas warsztatów dla wybitnie uzdolnionej młodzieży.

Doskonalił swoje umiejętności na warsztatach i kursach mistrzowskich u takich artystów jak Julius Berger, Kazimierz Michalik, Andrzej Bauer, Roman Jabłoński, Tomasz Strahl, Michael Flaksman, Stanisław Firlej, Andrzej Orkisz, Dominik Połoński oraz Bartosz Koziak.
Współpracował jako solista z wybitnymi dyrygentami takimi jak Zygmunt Rychert, George Tchitchinadze, Wojciech Rajski, Adi Bar, Tadeusz Wojciechowski, Sławomir Chrzanowski czy Szymon Morus.

Występował na wielu scenach i salach koncertowych w Polsce, m.in. Filharmonii Narodowej w Warszawie, Zamku Królewskiego w Warszawie, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Teatru Wielkiego w Warszawie, Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, a także w Austrii, Szwecji, Włoszech, Bułgarii, Słowenii, na Ukrainie, Litwie oraz na Białorusi.

Gra na instrumencie wykonanym przez Wojciecha Topę.

Nagrody i wyróżnienia

  • III Nagroda, a także obie nagrody pozaregulaminowe – Nagroda Orkiestry Filharmonii Zabrzańskiej za najlepszy występ w finale oraz Nagroda za największą osobowość artystyczną na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górnicze
  • Półfinalista na Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie
  • Złota Nagroda na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Svirel w Nova Gorica (Słowenia)
  • GRAND PRIX na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym With Music Through Europe w Wilnie (Litwa)
  • I Nagroda na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie
  • I Nagroda na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Zespołów Kameralnych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie