Marek Bogacz

kontrabasy w Sinfonii Varsovii od 1995 roku

Urodzony w Zabrzu. Liceum ukończył w klasie kontrabasu mgr Gerarda Przybyły
w Bytomiu, a studia w klasie kontrabasu prof. Stefana NowakaAkademii Muzycznej w Katowicach.

W latach 1988 do 1993 pracował jako muzyk kontrabasista w Capelli Cracoviensis w Krakowie
i Śląskiej Orkiestrze Kameralnej w Katowicach.

W 1992 roku nawiązał współpracę z Orkiestrą Sinfonia Varsovia jako muzyk doangażowany.
Od 1995 roku został jej etatowym pracownikiem, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego na stanowisku muzyka kontrabasisty.

Marek Bogacz chętnie angażuje się w projekty kameralne.