Piotr Zawadzki klarnet basowy (2017-2018)

dawni muzycy (lista w opracowaniu) w Sinfonii Varsovii od 2017 do 2018 roku