Robert Dąbrowski I skrzypce (1977-1985, 1995-2017)

dawni muzycy (lista w opracowaniu) w Polskiej Orkiestrze Kameralnej od 1977 do 1985 roku, w Sinfonii Varsovii od 1995-2017