Poszukujemy Specjalisty(-tki) ds. marketingu

grafika z napisem "praca"

Jeżeli: 
-wiesz, że hamburger menu nie służy do jedzenia oraz co oznaczają skróty h1, h2, h3,  
-rozumiesz, czym jest współczynnik odrzuceń, 
-potrafisz stworzyć dostępny dokument, 
-mov i /avi nie są Ci obce, a zorganizowanie planu zdjęciowego nie stanowi dla Ciebie większego wyzwania 
i chciał(a)byś pracować w instytucji kultury, zapraszamy do przeczytania dalszej części ogłoszenia.  

Opis stanowiska: 

 
Oczekiwania wobec kandydatów:  

Niezbędne: 

Mile widziane: 

OFERUJEMY: 

Wymagane dokumenty: 

 

Prosimy o nadsyłane zgłoszeń do 5.12.2021 na adres: praca@sinfoniavarsovia.org, z dopiskiem w tytule wiadomości: Specjalist(k)a w Dziale Marketingu i Obsługi Publiczności.   

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sinfonię Varsovię moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.  

Klauzula RODO: 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu zakończenia rekrutacji. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 272. Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z zapisami RODO i nie będą przekazywane osobom trzecim. W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail: praca@sinfoniavarsovia.org