Sinfonia Varsovia w projekcie CLiViE

Niezmiernie miło nam poinformować, że Sinfonia Varsovia dołączyła do projektu CLiViE – Cultural Literacies’ Value in Europe. Jesteśmy dumni z tego, że będziemy częścią tak ogromnego przedsięwzięcia, którego celem jest zbadanie, w jaki sposób edukacja artystyczna wpływa na społeczeństwo.

Projekt, który będzie trwał 4 lata, ma dostarczyć praktycznych wglądów i opracowań innowacyjnych praktyk, które ulepszą edukację kulturalną. CLiViE otrzymał dofinansowanie w ramach europejskiego programu HORIZON i jest realizowany przez konsorcjum europejskich uniwersytetów i instytucji edukacyjnych: Uniwersytet Helsiński, Vytautas Magnus University, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Daugavpils Universitāte, ECPAT International, Helsingin NMKY Koripallo, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Kūrybinės jungtys, Technische Universität München, Univerzita Karlova, Rīgas Stradiņa universitāte czy Julian Cochran Foundation. Projekt jest współfinansowany przez program „Horyzont Europa” Komisji Europejskiej.

Więcej informacji o CLiViE można znaleźć na ich stronie internetowej: clivieproject.eu