Rekrutacja na stanowisko Specjalist(k)a ds. produkcji wydarzeń artystycznych Sinfonia Varsovia

grafika z napisem "praca"

Do zadań Specjalisty(-ki) ds. produkcji w Sinfonii Varsovii należy:
– planowanie kalendarza artystycznego orkiestry, zespołów rezydenckich, zespołów gościnnych, nagrań;
– produkcja koncertów, tras koncertowych, nagrań, projektów edukacyjnych i wydarzeń interdyscyplinarnych;
– współpraca z orkiestrami, zespołami, solistami, dyrygentami i agencjami w zakresie produkcji projektów artystycznych;
– współpraca przy realizacji wydarzeń kulturalnych z instytucjami i partnerami zewnętrznymi;
– opracowywanie i rozliczanie budżetów produkcji wydarzeń;
– przygotowywanie harmonogramów realizacji projektów;
– przygotowywanie wniosków o dotacje celowe
– prowadzeniem statystyki koncertów i nagrań orkiestry oraz zespołów gościnnych i artystów;
– obsługa inspicjencka wydarzeń;

Wymagania:
– wykształcenie wyższe,
– doświadczenie w pracy w obszarze produkcji wydarzeń w organizacjach związanych z kulturą lub sztuką,
– znajomość środowiska artystycznego,
– odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
– wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
– biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

Mile widziane:
– doświadczenie w pracy w instytucjach artystycznych o profilu muzycznym,
– znajomość drugiego języka w szczególności francuskiego lub niemieckiego

Oferujemy

– stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
– możliwość kreowania rozwiązań i wdrażania pomysłów;
– dopłatę do ubezpieczenie zdrowotnego;
– dofinansowanie z ZFŚS;

Warunki aplikowania

Prosimy o nadsyłanie CV do dnia 28.02.2022 r. na adres: praca@sinfoniavarsovia.org w tytule wiadomości wpisując „Specjalista ds. produkcji”.

Dziękujemy za nadsyłane aplikacje i informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami i Kandydatkami.

KLAUZULA REKRUTACYJNA
Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 272, 03-849. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Michał Walosiński, kontakt jest możliwy za pośrednictwem iod.sv@dpag.pl. Dane osobowe zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji, w oparciu o przesłankę dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
• żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
• ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
• żądania przeniesienia danych
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe, pozyskane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ewentualnych przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą lub do celów przyszłej rekrutacji przez okres maksymalnie 24 miesięcy.