Rekrutujemy do działu Produkcji i Organizacji Pracy Artystycznej

grafika z napisem "praca"

Otworzyliśmy rekrutację na stanowisko:

Na zgłoszenia czekamy do 13 marca 2023!