Daniel Mieczkowski

Daniel Mieczkowski

Dyrygent-rezydent Sinfonii Varsovii w sezonie 2023/24.

Dyrygent i flecista urodzony w Warszawie. W latach 2012–2018 był uczniem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie prof. Elżbiety Dastych-Szwarc. Szkołę tą ukończył z wyróżnieniem. Jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej prof. dr hab. Moniki Wolińskiej i klasie fletu dr hab. Agaty Igras. W 2022 roku został stypendystą Internationale Musikakademie in Liechtenstein w klasie prof. Philippe Bernolda. W roku akademickim 2022/23 w ramach programu ERASMUS+ studiował w Hochschule für Musik und Theater w Monachium w klasie prof. Adrei Lieberknecht i prof. Natalie Schwaabe. Jest również absolwentem studiów podyplomowych Menedżera Muzyki na UMFC w Warszawie.

W sezonie 2023/2024 Daniel Mieczkowski pełni funkcję Dyrygenta-Rezydenta orkiestry Sinfonia Varsovia. Jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów fletowych i dyrygenckich. W 2022 roku jako najmłodszy uczestnik zmagań otrzymał II nagrodę na VII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku. Dwa lata wcześniej zdobył I nagrodę i nagrodę orkiestry symfonicznej na Konkursie Studentów Dyrygentury we Wrocławiu. Jako instrumentalista otrzymywał nagrody m.in. na IX Międzynarodowym Konkursie Fletowym w Krakowie (II nagroda), Międzynarodowym Konkursie Fletowym im. Friedrich Kuhlau w Uelzen (II miejsce), Międzynarodowym Konkursie im. Leoša Janáčka w Brnie (III miejsce), Międzynarodowym Konkursie Fletowym dla Studentów im. Eugeniusza Towarnickiego w Poznaniu (I miejsce i nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu współczesnego). Jest też półfinalistą 10. Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Kobe (Japonia) oraz uczestnikiem 77. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Genewie (Szwajcaria).

Daniel Mieczkowski uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich takich flecistów i dyrygentów jak: Patrick Gallois, Peter-Lukas Graf, Michael-Martin Kofler, Mario Caroli, Philippe Bernold, Carsten Eckert, András Adorján, Michael Schmidt-Casdorff, Denis Bouriakov, Wissam Boustany, Carlo Jans, Aldo Baerten, Sarah Louvion, Giovanni Gandolfo, Niccola Mazzanti, Jeniffer Gunn, Dejan Gavric, Carlos Bruneel, Martin Belić, Urszula Janik-Lipińska, Kazimierz Moszyński, Antoni Wierzbiński, Ewelina Zawiślak, Jorma Panula, Kristjan Järvi, Patrick Fournillier, Leonid Grin, Gabor Hollerung, Jerzy Maksymiuk, Massimiliano Caldi, Paweł Przytocki. W 2021 roku został zaproszony do uczestnictwa w I edycji kursu prowadzonego przez Marin Alsop, w trakcie którego miał możliwość dyrygować Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach.

Daniel Mieczkowski występował na wielu renomowanych scenach m. in. w Isarphilharmonie w Monachium, Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu, Bard College Conservatory of Music w USA, w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, na obu estradach Filharmonii Narodowej, czy w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Jako solista lub dyrygent współpracował z takimi zespołami jak: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, Orkiestra Kameralna Filharmonii Wileńskiej, Czech Virtuosi, HMTM Symphonie Orchester w Monachium, Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, Śląska Orkiestra Kameralna, Orkiestra Symfoniczna UMFC, Warszawska Orkiestra Smyczkowa im. Zenona Brzewskiego, Warsaw Camerata, Płocka Orkiestra Symfoniczna oraz orkiestrami filharmonii w Białymstoku, Zielonej Górze, Wałbrzychu, Lublinie, Łodzi, Kielcach i Katowicach. W 2023 roku poprowadził cykl nagrań archiwalnych z udziałem Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie z muzyką Antoniego Szałowskiego i Adama Münchheimera. Jako gościnny pierwszy flecista występował w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, NFM Orkiestrze Leopoldinum i Orkiestrze Sinfonia Iuventus. W 2022 roku współpracował jako dyrygent-asystent z Polską Operą Królewską w Warszawie. Zarówno jako flecista jak i dyrygent, Daniel Mieczkowski dokonał prawykonań wielu utworów młodych kompozytorów polskich.

W latach 2016–2018 był dyrygentem Orkiestry Kameralna N-Harmonia, zaś od 2019 do 2022 pracował jako dyrygent asystent i pianista-korepetytor w Warszawskim Chórze Chłopięcym i Męskim. Jako flecista współtworzy Parnas Harp Ensemble.

Jest stypendystą Programu „Młoda Polska” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (2013–2018). Otrzymywał także stypendia Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, Fundacji im. Józefa Elsnera, Fundacji im. Jerzego Semkowa, Stypendium Artystyczne im. Franciszka Wybrańczyka Fundacji Sinfonia Varsovia oraz medal Magna cum laude Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina dla najlepszego absolwenta.

Fot. Mateusz Żaboklicki