Sinfonia Varsovia Wind Quintet

Zespół kameralny o jednorodnym składzie instrumentów dętych, prezentujący muzykę kameralną różnych epok i stylistyk, którą nierzadko wynosi poza filharmoniczne sale. W skład zespołu wchodzą: Andrzej Krzyżanowski (flet), Arkadiusz Krupa (obój), Radosław Soroka (klarnet), Henryk Kowalewicz (waltornia), Piotr Kamiński (fagot).

Kwintet dęty Sinfonii Varsovii powstał w 2010 roku z oddolnej inicjatywy muzyków orkiestry. Tworzą go soliści sekcji dętej orkiestry, absolwenci najlepszych uczelni artystycznych, muzycy z osiągnięciami o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Zespół w swej dziesięcioletniej historii koncertował z różnorodnym repertuarem muzyki klasycznej, a także filmowej i rozrywkowej. Członkowie kwintetu, oprócz działalności artystycznej, udzielają się także pedagogicznie, prowadząc zajęcia w Akademii Sinfonia Varsovia, a także kursy mistrzowskie na prestiżowych europejskich uczelniach muzycznych.